Komfort i bezpieczeństwo – zmiany w bankowości elektronicznej Alior Banku

Alior Bank wprowadzi zmiany w bankowości elektronicznej. Użytkownicy będą mogli łączyć się z infolinią banku z poziomu aplikacji mobilnej bez potrzeby dodatkowej autoryzacji. Klienci otrzymają też możliwość zarządzania zgodami marketingowymi i wypełnienia formularza oświadczenia FATCA online. System Alior Banku zostanie także dostosowany do wymogów dyrektywy PSD2.

Alior Bank wprowadza udogodnienia dla klientów, a także zmiany, które podniosą bezpieczeństwo płatności, które są efektem wejścia w życie dyrektywy PSD2 określającej wymogi minimalne w kwestii bezpieczeństwa płatności.

– Komfort użytkowników naszej aplikacji mobilnej podniesie możliwość bezpośredniego połączenia z infolinią Alior Banku, bez konieczności odpowiadania na pytania weryfikacyjne. Dużym udogodnieniem będzie też autoryzacja transakcji za pomocą powiadomień PUSH w aplikacji. Nasi klienci będą mogli także z poziomu systemu transakcyjnego wyrazić zgodę na działania marketingowe lub ją odwołać, a także wypełnić oświadczenie FATCA – powiedział Piotr Łakomski, dyrektor departamentu rozwoju kanałów cyfrowych Alior Banku.

W ramach dostosowania do wymogów unijnej dyrektywy PSD2 Alior Bank wprowadzi nowy sposób logowania, zmiany w autoryzacji transakcji kartą i BLIKiem oraz krótszy czas sesji, zakończonej automatycznym wylogowaniem z serwisu transakcyjnego. Co dokładnie się zmieni? 

  • Nowy sposób logowania:

Klienci poza identyfikatorem i hasłem będą podawali kod SMS lub potwierdzali logowanie przy pomocy aplikacji mobilnej (tzw. logowanie dwuskładnikowe). Jeśli klient doda swoje urządzenie do zaufanych, wystarczy, że podczas logowania wpisze swój identyfikator i hasło. Listą zaufanych urządzeń można będzie zarządzać za pośrednictwem bankowości internetowej.

  • Nowy sposób autoryzowania transakcji

Klienci Alior Banku otrzymają możliwość skorzystania z powiadomień PUSH w aplikacji mobilnej do autoryzowania operacji zlecanych w bankowości internetowej. Powiadomienia zatwierdzane będą przy pomocy kodu PIN, odcisku palca lub Touch ID. Włączenie autoryzacji mobilnej będzie możliwe w bankowości internetowej oraz podczas aktywacji aplikacji mobilnej.

  • Skrócenie czasu trwania “sesji” do 5 minut.

Jeśli użytkownik Alior Banku nie będzie wykonywał żadnej czynności w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej, zostanie automatycznie wylogowany po 5 minutach.

  • Dodatkowa autoryzacja płatności BLIK

Dla bezpieczeństwa klientów co 5 płatność przy użyciu usługi BLIK będzie wymagać dodatkowej autoryzacji.

  • Dodatkowe zabezpieczenie kodem PIN płatności kartą w terminalu

Zwiększa się także bezpieczeństwo płatności kartą w sklepach. W przypadku wybranych transakcji poniżej 50 zł może wystąpić potrzeba potwierdzenia płatności kodem PIN. Zasady płatności powyżej 50 zł pozostają bez zmian.