Kompleksowa oferta PZU dla małych i średnich przedsiębiorstw

Nie od dzisiaj wiadomo, że każda firma jest dla jej właściciela jak dziecko. Została zbudowana od podstaw jego własnymi rękoma, a PZU jest po to, aby zadbać o jej spokój.

PZU oferuje właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw kompleksową ochronę mienia, a także życia i zdrowia – ich samych, pracowników oraz bliskich.

Niezależnie od tego, jaka działalność gospodarcza jest prowadzona PZU Doradca ochroni majątek firmy i zabezpieczy przed utratą dochodów. PZU Doradca składa się z aż 7 ubezpieczeń: ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie szyb, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo), assistance. Aby skorzystać z pakietu PZU Doradca wystarczy wykupić ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz dodatkowo co najmniej jedno inne z wyżej wymienionych ubezpieczeń (poza ubezpieczeniem assistance). Zakres PZU Doradcy można dostosować do profilu prowadzonej działalności i potrzeb firmy. Ubezpieczenie PZU Doradca zwiększa wiarygodność wobec klientów i partnerów biznesowych.

Oprócz mienia firmę stanowią przede wszystkim ludzie. To jej największy kapitał. Z myślą o tym PZU zdecydowało się zaoferować przedsiębiorcom ubezpieczenia Mój Zdrowy Biznes oraz PZU Ochrona i Zdrowie.

Mój Zdrowy Biznes to oferta dla jedno- i dwuosobowych firm. Zapewnia dostęp do prywatnej opieki medycznej (m.in. konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych), wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku, choroby czy pobytu w szpitalu, a także świadczenie w razie utraty bliskiej osoby. Ubezpieczenie Mój Zdrowy Biznes to korzyści także dla rodziny przedsiębiorcy – dostęp do prywatnej opieki medycznej a także wsparcie finansowe w razie jego śmierci.

Z kolei PZU Ochrona i Zdrowie to oferta dla małych i średnich firm (już od 3 zatrudnionych). Składa się z 3 pakietów: Moje Zdrowie, Moja Rodzina i Mój Wybór. Moje Zdrowie zapewnia dostęp do prywatnej opieki medycznej dla właściciela firmy i pracowników, usługi medyczne i wsparcie finansowe w razie ciężkiej choroby (np. nowotworu złośliwego, zawału serca, udaru mózgu), świadczenie za pobyt w szpitalu lub operację, a także odszkodowanie za złamanie lub trwały uszczerbek na zdrowiu. W ramach pakietu Moja Rodzina, PZU zapewnia wsparcie finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego, świadczenie z okazji narodzin dziecka, a także wsparcie finansowe w razie śmierci członka rodziny. Natomiast dzięki pakietowi Mój Wybór zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o wsparcie finansowe w razie następstw nieszczęśliwych wypadków, np.: komunikacyjnych, w życiu codziennym (np. pożaru lub porażenia prądem) oraz podczas uprawiania sportu (np. jazdy na rowerze lub nartach). Mój Wybór zapewni też opiekę medyczną dla bliskich pracodawcy i pracowników oraz dofinansowanie zakupu leków na receptę np. na grypę czy zapalenie gardła (w wysokości 80%).

W ramach obydwu ubezpieczeń – Mój Zdrowy Biznes oraz PZU Ochrona i Zdrowie – klienci mogą korzystać z usług medycznych w sieci 2100 placówek medycznych w ponad 550 miastach, bez skierowań na wizyty lekarskie, także u specjalistów. Wizyta u lekarza podstawowej opieki medycznej odbywa się w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych, a u specjalisty – w ciągu 5 dni.

W październiku PZU rozpoczęło kampanię marketingową wpierającą produkty dla małych i średnich przedsiębiorców. Materiały reklamowe będą emitowane w telewizji, Internecie i prasie. Kampania potrwa do połowy grudnia 2018 r.