Konto za 0 zł oraz 240 zł zwrotu dla Abonentów nc+ od eurobanku

Od 1 października w ramach nawiązanej współpracy między ITI Neovision S.A. i Euro Bank S.A., abonenci platformy nc+ mogą otrzymać na rok darmowe, nowoczesne konto w eurobanku oraz zwrot 240 zł za opłacanie abonamentu.

Aby skorzystać z promocji „ Konto z nc+” wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy w placówce Banku lub na dedykowanej stronie, wraz ze wskazaniem 5 pierwszych cyfr swojego Numeru Abonenta nc+, a następnie zawrzeć umowę o konto Prestige lub Active oraz umowę o kartę debetową.

Abonenci nc+, którzy założą konto mogą zyskać na rok benefity w postaci:

  • 0 zł za prowadzenie konta,
  • zwrot opłaty miesięcznej  za posiadanie karty debetowej do konta,
  • zwrot  prowizji za udzielenie Limitu w koncie.

Dodatkowo, abonenci którzy będą opłacać fakturę za abonament nc+ z konta eurobanku założonego w ramach promocji „Konto z nc+”, mogą otrzymać  zwrot w wysokości nawet 240 zł. Wystarczy opłacać fakturę przez kolejnych 12 miesięcy z konta eurobanku oraz dokonać min. 3 transakcji bezgotówkowych kartą do konta o łącznej wartości min. 50 zł.

Abonenci nc+ zyskują możliwość dołączenia do Programu „Rodzina i Przyjaciele” oferującego 5% zwrot za wydatki kartą na rozrywkę, sport i podróże oraz darmowy Pakiet Ubezpieczeń Assistance (m.in. pomoc medyczna, domowa, komputerowa oraz concierge). Łącznie w ten sposób może na konto wrócić aż 760 zł rocznie.

Promocyjna oferta jest dostępna do 31 grudnia 2015 r. dla abonentów nc+, którzy nie są posiadaczem lub współposiadaczem konta w eurobanku. Aby skorzystać z oferty wystarczy udać się do jednej z 486 placówek eurobanku w całej Polsce lub samodzielnie zarejestrować się do promocji na stronie internetowej www.konto.eurobank.pl/ncplus a następnie złożyć wniosek o konto.

—————-

Akcja promocyjna „Konto z nc+ ” trwa w okresie od 1.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

Uczestnikiem Akcji może być osoba, która w momencie przystąpienia do niej posiada zawartą umowę o świadczenie usług telewizji c yfrowej n c+ oraz w czasie trwania Akcji zawrze z Bankiem umowę Konta w pakiecie Active lub Prestige. Uczestnik, który spełni powyższe warunki, jest uprawniony do otrzymania Nagrody pierwszego stopnia, a po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie do otrzymania Nagrody drugiego stopnia.

Program „Rodzina i Przyjaciele” dotyczy kont Active i Prestige. Zwrot w Programie „Rodzina i Przyjaciele” wynosi maksymalnie 60 zł miesięcznie i dotyczy transakcji bezgotówkowych zrealizowanych kartami Posiadacza konta wydanymi do rachunku bieżącego objętego Programem. Pakiety assistance i concierge wymagają aktywacji. Szczegóły dotyczące ubezpieczeń assistance, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela oraz wysokość pokrywanych wydatków, są zawarte w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Medical Assistance,Home Assistance, Assistance sprzętu komputerowego i Concierge posiadaczy kont w Euro Banku S.A.

Pozostałe warunki w tym opłaty i prowizje, Regulamin Programu „Rodzina i Przyjaciela”, s ą dostępne na w ww.eurobank.pl oraz w placówkach Euro Banku S.A. Regulamin Akcji promocyjnej „Konto z nc+” dostępny jest na  www.konto.eurobank.pl/ncplus

Akcja promocyjna została przygotowana we współpracy z ITI Neovision S.A., właścicielem platformy cyfrowej nc+ z siedzibą w Warszawie przy al. gen. W. Sikorskiego 9

źródło: eurobank