Kredyt na innowacje technologiczne w Banku Pekao

Bank Pekao podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie udzielania kredytów na innowacje technologiczne. To kolejna preferencyjna forma finansowania dostępna w Banku Pekao dla małych i średnich przedsiębiorców.

Bank Pekao już po raz kolejny wraz z BGK finansuje małe i średnie firmy przy pomocy kredytu na innowacje technologiczne, który jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej. Kredyt udzielany jest na zakup nowej technologii, jej wdrożenie oraz uruchomienie lub na wdrożenie własnej nowej technologii i jej uruchomienie. Produkty, usługi i procesy wytworzone na bazie wdrożonej technologii muszą być nowością na rynku polskim, lub być znacznie ulepszone od dotychczas wytwarzanych.

Kredyt znany już z poprzedniej perspektywy budżetowej, udzielany będzie na nieco zmienionych zasadach. Maksymalna wartość premii technologicznej wzrosła z 4 do 6 mld PLN. W odróżnieniu od poprzedniej edycji, nie będzie wymagana opinia o nowej technologii, a projekt będzie podlegał ocenie punktowej w oparciu o zdefiniowane kryteria. Konkurs odbędzie się w ściśle określonym terminie od 7 grudnia 2015 r. – 20 stycznia 2016 r. Tym razem, to sam klient, a nie bank komercyjny będzie składał do BGK wniosek o premię.

Od 2007 roku Bank Pekao oferuje również preferencyjne produkty kredytowe dla firm, dzięki unikalnej na polskim rynku, bezpośredniej współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI). Niedawno, pod koniec października br. podpisał kolejną umowę z Funduszem, tym razem za pośrednictwem BGK, w ramach unijnego programu COSME.

źródło: Bank Pekao SA