KREDYT TECHNOLOGICZNY W BANKU BGŻ BNP PARIBAS

Bank BGŻ BNP Paribas oferuje Kredyt Technologiczny z premią w wysokości nawet 6 mln zł, dla firm z sektora MŚP planujących wdrożenie inwestycji technologicznych. Kredytobiorcy będą mogli złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie w ramach konkursu, który rozpocznie się 7 grudnia br.

Kredyt technologiczny może być wykorzystany na sfinansowanie zakupu nowej technologii, jej wdrożenie oraz uruchomienie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów i usług, a także wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie nowych lub znacząco ulepszonych towarów i usług od dotychczas wytwarzanych w Polsce.

Od wielu lat konsekwentnie realizujemy strategię wspierania firm z sektora MŚP. Teraz ponownie możemy pomóc klientom w realizacji ich innowacyjnych przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że dzięki nowej propozycji Banku wielu klientów skorzysta z tej szansy i rozpocznie wdrażanie innowacyjnych projektów, które będą miały wpływ na rozwój nowoczesnej gospodarki naszego kraju – powiedział Maciej Majewski, dyrektor Biura Programów Publicznych i Innowacji w Banku BGŻ BNP Paribas.

Dofinansowanie (Premia Technologiczna) do projektu przyznawane jest w drodze konkursu ogłoszonego przez BGK i może wynieść maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, nie więcej niż 6 mln zł. Premia technologiczna przeznaczana jest w całości na spłatę kapitału Kredytu Technologicznego.

Minimalny udział własny w inwestycji wynosi 25 proc. kosztów kwalifikowanych, a kwota jest uzależniona od zdolności kredytowej, potrzeb kredytobiorcy oraz wartości przedmiotu inwestycji.

Okres kredytowania zależy od rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz okresu realizacji inwestycji.

Więcej informacji na temat zasad przyznawania dofinansowanie w postaci premii technologicznej jest tutaj.

źródło: Bank BGŻ BNP Paribas