KREDYT UNIA+ W BANKU BGŻ BNP PARIBAS

W ofercie Banku BGŻ BNP Paribas pojawiła się nowa odsłona kredytu inwestycyjnego, przeznaczonego na finansowanie projektów z dotacjami – Kredyt Unia+. Produkt dedykowany jest wszystkim podmiotom, które planują rozwijać się z wykorzystaniem wsparcia funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in. przedsiębiorcom, rolnikom, grupom producenckim czy jednostkom sektora publicznego.

Kredyt Unia+ umożliwia sfinansowanie nie tylko kosztów kwalifikowanych projektu, ale także całkowitych kosztów inwestycji. Kredyt będzie udzielany na okres do 15 lat, z możliwą karencją w spłacie kapitału do 2 lat. W uzasadnionych przypadkach Bank może wyrazić zgodę na przeznaczenie dotacji na inny cel, związany z prowadzoną działalnością, niekoniecznie na spłatę kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną i marżę Banku, która zawsze jest ustalana indywidualnie z klientem. Oprocentowanie Kredytu Unia+ jest niższe niż oprocentowanie komercyjnego kredytu inwestycyjnego. Minimalny udział własny wynosi 10 proc.

Atutem Banku BGŻ BNP Paribas jest przede wszystkim wieloletnie doświadczenie. Zdobywamy je finansując tego typu projekty od 2002 r., czyli od czasów funduszy przedakcesyjnych. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w  tym zakresie w obszarze agrobiznesu. Ponadto, posiadamy znaczący udział w finansowaniu projektów z dotacją w sektorze non-agro – powiedział Bartosz Urbaniak, członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas odpowiedzialny za obszar Bankowości MŚP i Agro.

  Bank BGŻ BNP Paribas, to nie tylko podmiot finansujący, ale również partner w procesie ubiegania się o uzyskanie dotacji. Z doświadczenia wiemy, jak ważna jest właściwa struktura transakcji i dobór odpowiednich instrumentów w zależności od wymogów danej instytucji przyznającej dotację. Nasza elastyczność, to druga po doświadczeniu ważna cecha w relacjach z klientami, beneficjentami środków UE – powiedział Maciej Majewski, dyrektor Biura Programów Publicznych i Innowacji w Banku BGŻ BNP Paribas.

Kredyt Unia+ przyznawany jest na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie lub złożonego wniosku o dofinansowanie oraz biznes planu przygotowanego na potrzeby instytucji przyznającej dotację.

Bank wystawia również promesy kredytowe na okres do 9 miesięcy, które zwiększają szanse pozytywnej oceny ekonomiczno-finansowej projektu na etapie procesu aplikacji. Dodatkowo warunkują jego realizację, a w efekcie wypłatę dotacji.

źródło: BGŻ BNP PARIBAS