Kredyty hipoteczne BZ WBK dostępne do 90% LTV

Od 12 stycznia 2016 r. Bank Zachodni WBK ponownie udziela kredytów hipotecznych do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie.

Bank Zachodni WBK wdrożył kolejną część zapisów Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą maksymalnego poziomu LTV (wysokość kwoty kredytu w stosunku do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu). Zgodnie z zapisami, kwota kredytu przekraczająca 85% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zostanie odpowiednio ubezpieczona.

Wymaganą składkę ubezpieczenia pokryje Bank, kredytobiorca nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami tego zabezpieczenia.

Powyższe warunki dotyczą kredytów mieszkaniowych, kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla Młodych oraz kredytów mieszkaniowych z dopłatą NFOŚiGW.

Kredyty mieszkaniowe w BZ WBK oprócz braku opłaty za niski wkład własny wyróżnia także niska marża – już od 1,69%* i szeroki zakres kredytowania celów mieszkaniowych. Dodatkowo w ramach kredytu mieszkaniowego istnieje możliwość uzyskania  środków (do 30% nakładów inwestycyjnych) z przeznaczeniem na cel dowolny.

*Decyzja kredytowa oraz wysokość marży zależą od wyniku badania zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego banku. Marża minimalna dostępna pod warunkiem posiadania konta osobistego i utrzymywania na nim wpływów z tytułu dochodów w kwocie nie niższej niż 2000 zł. miesięcznie.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 4,01% przy założeniach: kwota kredytu 265 200 PLN (w tym kwota finansująca zakup nieruchomości na rynku pierwotnym 260 000 PLN + 2% prowizji z tytułu udzielenia kredytu tj. 5 200 PLN ), kredyt na okres 360 miesięcy, oprocentowanie kredytu zmienne: 3,41%, oparte WIBOR 3M, który na dzień 22-12-2015 r. wynosi 1,72% plus marża 1,69 p.p, do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższona o 1%, równa rata kapitałowo-odsetkowa, opłata za ocenę wartości zabezpieczenia 200 zł, wartość nieruchomości 300 000 PLN, ubezpieczenie nieruchomości oferowane w Banku 270 zł rocznie, opłata sądowa za wpis hipoteki – 200 zł, podatek od ustanowienia hipoteki – 19 zł. Całkowity koszt kredytu przy w/w założeniach wynosi 180 919,09 PLN

Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu oraz ubezpieczeniu nieruchomości oferowanym w Banku dostępne są w placówkach BZ WBK, na stronie www.bzwbk.pl i pod numerem 1 9999. Koszty połączeń telefonicznych – opłata wg. cennika operatora. (wg stanu na  22-12-2015r)

źródło: Bank Zachodni WBK