Krwiodawstwo 2015 w ING Banku Śląskim

ING Bank Śląski podsumowuje tegoroczne akcje honorowego krwiodawstwa. W spotkaniach udział wzięło blisko 80 pracowników.

Pracownicy ING Banku Śląskiego zorganizowali w 2015 roku dwie edycje honorowego krwiodawstwa – wiosenną i jesienną. W sumie, w 6 spotkaniach, oddali prawie 35 litrów krwi.

Honorowe akcje krwiodawstwa ING stanowią stały element działalności społecznej ING Banku Śląskiego. Organizowane są przez pracowników banku kilka razy w roku, na terenie całej Polski, przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

źródło: ING Bank Śląski