Liberty z nową ofertą polis mieszkaniowych

Liberty Ubezpieczenia wprowadziło nowe rozwiązania w ofercie polis mieszkaniowych. Firma rozszerzyła dotychczasową ofertę o nowy wariant ubezpieczenia – all risk, uzupełniła zakres ochrony o dodatkowe ryzyka, a także zwiększyła funkcjonalność kalkulatora składki dedykowanego agentom oraz klientom. Produkt w nowej odsłonie został w pełni dopasowany do oczekiwań klientów, zapewniając szeroką ochronę ubezpieczeniową.

 „Wprowadzenie nowej oferty ubezpieczeń mieszkaniowych to odpowiedź Liberty na rosnące potrzeby agentów i klientów, którzy oczekują rozwiązań zapewniających kompleksową ochronę nieruchomości. Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań zwiększy konkurencyjność naszej firmy, pozwoli na dalszą dywersyfikację portfela oraz budowę silniejszej pozycji rynkowej w segmencie ubezpieczeń majątkowych” – mówi Ilona Tomaszewska, kierownik ds. produktów indywidualnych w Liberty Ubezpieczenia.

Nowa oferta ubezpieczeń mieszkaniowych „Twoje miejsce” w formule all risk obejmuje ochroną zarówno mury, jak i elementy stałe oraz ruchomości domowe. Polisa pokrywa miedzy innymi szkody powstałe w skutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak np. pożar, zalanie, powódź czy silny wiatr, przepięć elektrycznych, dewastacji, a także kradzieży z włamaniem oraz innych zdarzeń nie wymienionych w OWU. W ramach wariantu all risk dostępne są także nowe ryzyka: rażące niedbalstwo, kradzież zwykła oraz graffiti.

Uzupełnieniem oferty są nowo wprowadzone warianty ubezpieczenia OC. Towarzystwo przewidziało w tym zakresie m.in. OC premium, które poszerza standardowy zakres ochrony o sporty motorowodne, jazdę konną oraz wypoczynkowe uprawianie sportu w ramach sekcji, klubów i organizacji sportowych. Jednocześnie wprowadzono nowy zakres terytorialny ubezpieczenia OC, dzięki czemu klienci sami dokonują wyboru, czy polisa będzie obowiązywać w miejscu ubezpieczenia, czy też na terenie całej Polski, Europy bądź świata. Ponadto klienci ubezpieczający nieruchomość w budowie mogą skorzystać z OC inwestycji, w ramach którego Liberty Ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez firmę budowlaną w miejscu ubezpieczenia. Z myślą o tych klientach towarzystwo umożliwiło także objęcie ochroną ubezpieczeniową narzędzi i materiałów budowlanych oraz elementów stałych od zdarzeń losowych i kradzieży.

Kompleksową ochronę zapewnia również OC najemcy dedykowane osobom wynajmującym swoją nieruchomość osobom trzecim. Równolegle w ramach nowej oferty najemca lub lokator może objąć ochroną nie tylko mienie ruchome, ale również elementy stałe stanowiące własny nakład inwestycyjny w lokalu, którego nie jest właścicielem..

Wraz z nową ofertą produktową Liberty zwiększyło funkcjonalność kalkulatora składki mieszkaniowej dedykowanego agentom ubezpieczeniowym oraz klientom, którzy samodzielnie dokonują wyboru oferty. Kalkulator, dostępny u agentów i na stronie internetowej towarzystwa, po wypełnieniu danych dotyczących przedmiotu ubezpieczenia przedstawia gotową ofertę w trzech dostępnych konfiguracjach, łącznie z podaniem sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej oraz odpowiednio dobranymi ryzykami, wynikającymi z wybranego przedmiotu ubezpieczenia i formy własności. Dzięki nowym rozwiązaniom klienci mają możliwość wyboru jednej z przygotowanych propozycji bądź skomponowania własnej, elastycznej konfiguracji, w której samodzielnie określą dokładny zakres ochrony.

Kolejnym wyróżnikiem odświeżonej oferty Liberty Ubezpieczenia jest możliwość skorzystania z usługi „Pomoc Medyczna 24”, w ramach której towarzystwo zapewnia pomoc w organizacji m.in. transportu medycznego, badań diagnostycznych, hospitalizacji bądź pomocy pielęgniarskiej. Usługi te, jeżeli oferowane są w standardowym zakresie ubezpieczenia, są dostępne dla ubezpieczonego oraz jego rodziny bez konieczności dopłaty dodatkowej składki.

Do innych korzystnych rozwiązań przyjętych w Liberty należy m.in. możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową domku letniskowego, brak ustalonego oddzielnego limitu ochrony na wypadek dewastacji czy też gwarancja rekompensaty szkód wyrządzonych w związku z eksploatacją urządzeń domowych oraz instalacji wodnej i kanalizacyjnej na zasadzie ryzyka, a nie wyłącznie na zasadzie winy ubezpieczonego. Co oznacza, że poszkodowany otrzyma zwrot poniesionych strat niezależnie od tego, czy szkoda powstała z winy ubezpieczonego czy np. wskutek awarii urządzenia.

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych „Twoje miejsce” jest dostępna u agentów oraz za pośrednictwem telefonu i internetu.

źródło: Liberty Ubezpieczenia