Magdalena Nawara w Zarządzie Banku Pocztowego

Od 1 marca 2016 r., stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego sprawuje Magdalena Nawara – związana z Bankiem od 5 lat. W dniu 23 lutego br. podczas 294. posiedzenia zgodę na Jej powołanie na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego S.A. wyraziła Komisja Nadzoru Finansowego.

Magdalena Nawara została powołana do składu Zarządu Banku w miejsce Michała Sobiecha, który jako Członek Zarządu Banku odpowiadał za obszar finansów i ryzyka, a po wcześniejszym złożeniu rezygnacji przyjętej przez Radę Nadzorczą sprawował tę funkcję do 29 lutego 2016 r.

Michał Sobiech na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego powołany został w październiku 2009 r. Wcześniej, od czerwca 2009 r. w Banku Pocztowym pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionu Finansów.

– Stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego miałem przyjemność piastować przez blisko 7 lat. Dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, że pozostawiamsprawnie działający i zarządzany obszar finansów i ryzyka, potrafiący sprawnie reagować na zmiany rynkowe, ze standardami raportowania dorównującymi najlepszym praktykom rynkowym – mówi Michał Sobiech.

Magdalena Nawara, powołana na stanowisko Członka Zarządu Banku Pocztowego z dniem 1 marca 2016 r., odpowiadać będzie za obszar ryzyka i operacji.

Magdalena Nawara z Bankiem Pocztowym związana jest od 2011 r. W tym czasie zajmowała stanowisko Dyrektora Departamentu Ryzyka Rynkowego, Operacyjnego i ICAAP, a następnie od 2012 r. była Dyrektorem Zarządzającym Pionu Ryzyka, odpowiadając m.in. za: wdrożenie kompleksowej strategii zarządzania ryzykiem wspierającej realizacje inicjatyw biznesowych, zapewnienie efektywnego systemu podejmowania decyzji kredytowych, prewindykacji, windykacji i restrukturyzacji wierzytelności, proces ICAAP, a także wdrażanie rozwiązań umożliwiających efektywne zarządzanie ryzykiem kredytowym, płynności, rynkowym i operacyjnym. Wcześniej przez ponad 10 lat (1999-2011) pracowała w Banku BPH w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności m.in. na stanowisku Kierownika Zespołu Ryzyka Rynkowego, Płynności i Kontrolingu Operacji Skarbowych, uczestnicząc w procesach fuzji i podziału Banku.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w bankowości pozwala jej na efektywne zarządzanie procesami, operacjami i ryzykiem w ramach prowadzonych przez Bank projektów, a także na optymalizowanie obszaru ryzyka w ofercie produktowej adresowanej do bazy klienckiej Banku Pocztowego.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i bankowość.

źródło: Bank Pocztowy