Mastercard i Alior Bank zachęcają dziewczynki do nauki przedmiotów ścisłych

10 i 11 października wolontariusze Mastercard i Alior Banku przeprowadzą w Warszawie warsztaty edukacyjne poświęcone technologiom płatniczym. Weźmie w nich udział 120 dziewcząt z placówki szkolno-wychowawczej z Tomaszowa Lubelskiego. Zajęcia zostaną zorganizowane w ramach międzynarodowego, autorskiego programu Mastercard pod nazwą Girls4Tech. Jego celem jest zachęcenie uczennic na całym świecie do nauki przedmiotów ścisłych, aby w przyszłości chętniej wybierały zawody związane z technologią, inżynierią czy matematyką (tzw. obszar STEM). Zajęcia zostaną zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewczynek, ustanowionego przez ONZ na 11 października.

Zajęcia Girls4Tech zostaną przeprowadzone w formie angażujących warsztatów, w czasie których uczestniczki będą pracować w grupach, aby rozwiązać praktyczne problemy. W ramach poszczególnych modułów uczennice dowiedzą się m.in. na czym polega bezpieczne przechowywanie danych z wykorzystaniem szyfrowania, a także dlaczego ważne jest zachowanie ich poufności. Przekonają się także, że algorytmy są wszędzie i mogą pomóc w rozwiązywaniu wielorakich problemów. Będą również analizowały duże zbiory danych i uczyły się z nich korzystać. Uczestniczki warsztatów, które odbędą się na terenie Szkoły Głównej Handlowej, w trakcie wizyty w Warszawie odwiedzą również Centrum Nauki Kopernik.

Wydarzenie zostało zaplanowane przez Mastercard i Alior Bank, jako część obchodów Międzynarodowego Dnia Dziewczynek, który przypada na 11 października. Święto zostało ustanowione przez ONZ, aby zwrócić uwagę na bariery, na jakie natrafiają dziewczęta w społeczeństwie, a także żeby pomóc im w pełnym wykorzystaniu ich potencjału. Jednym z takich wyzwań jest szersze zainteresowanie dziewcząt przedmiotami ścisłymi.

Dziś w zawodach wymagających znajomości przedmiotów ścisłych zaledwie 30% pracowników to kobiety. Projekty takie jak Girls4Tech inspirują uczennice do zainteresowania się naukami ścisłymi, pokazując, że nie są one ani trudne, ani nudne. W dłuższym okresie może to wpłynąć na ich wybory edukacyjne oraz zawodowe. Mamy nadzieję, że dzięki temu rynek pracy związany z obszarem STEM za kilka lat może być szeroko reprezentowany także przez kobiety” – mówi Kamila Kaliszyk, dyrektor ds. rozwoju rynku w polskim oddziale Mastercard Europe, a jednocześnie liderka Women’s Leadership Network, globalnej inicjatywy Mastercard służącej rozwojowi osobistemu i zawodowemu kobiet-menedżerek.

Projekt Girls4Tech to inicjatywa, którą w Alior Banku realizują ambasadorki programu Babki w górę, czyli programu rozwojowego dla kobiet. Uczestniczki tego programu doskonale wiedzą, jak ważna jest edukacja i świadomy wybór ścieżki zawodowej. Wierzymy, że takie projekty jak Girls4Tech mogą być ważną inspiracją, a w przyszłości pomóc dziewczynkom w ich karierze zawodowej” – mówi Monika Stołowska, Dyrektor Zarządzająca Pionem HR w Alior Banku.

Girls4Tech to projekt edukacyjny realizowany przez Mastercard na wielu rynkach na świecie
na zasadzie wolontariatu pracowniczego. Jego adresatami są dziewczynki w wieku 9-13 lat. Autorski program nauczania w ramach Girls4Tech jest oparty na światowych normach kształcenia w zakresie przedmiotów ścisłych i został stworzony we współpracy z czołowymi inżynierami i specjalistami Mastercard w dziedzinie technologii. Od czasu uruchomienia projektu w 2014 r., Mastercard zorganizował ponad 100 edycji wydarzenia w 17 krajach, docierając do ponad 30 tysięcy dziewcząt. W tym czasie 1700 pracowników firmy zostało wolontariuszami projektu. W Polsce zajęcia Girls4Tech zostaną zorganizowane po raz drugi, a po raz pierwszy w partnerstwie z bankiem.