mBank w czołówce firm zarządzanych zgodnie ze standardami ESG

Bank inwestycyjny Morgan Stanley po raz pierwszy udostępnił swój rating MSCI dotyczący firm odpowiedzialnych społecznie. Badanie oparte zostało na kryteriach ESG. W zestawieniu ocenie poddano 2,8 tys. przedsiębiorstw, w tym 217 banków. mBank otrzymał ocenę A w skali od „CCC” do „AAA”.

Inwestorzy na całym świecie zaczynają zwracać uwagę na czynnik ryzyka związany z ESG (environmental, social and governance). Coraz częściej wybierają firmy wysoko oceniane, gdyż spodziewają się lepszego zarządzania i wyższych zwrotów przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka inwestycji.
Stanowisko to potwierdzają badania. Firma BlackRock, największy zarządzający aktywami na świecie, jednoznacznie uznała, że przedsiębiorstwa działające odpowiedzialnie, w długim terminie, mają lepsze perspektywy rozwoju. Dzięki bieżącym decyzjom zapobiegają ryzykom środowiskowym i społecznym. Co oznacza, że są bardziej odporne na sytuacje kryzysowe, które mogą zachwiać kursem akcji.
Właśnie za taką firmę uznany został mBank, w ratingu MSCI banku inwestycyjnego Morgan Stanley. W badaniu analizie poddano działalność 2,8 tys. firm z całego świata, przyznając im oceny od CCC do AAA. mBank otrzymał całościową ocenę A. Przy czym w dwóch kategoriach: ład korporacyjny oraz stabilność finansowa, dostał ocenę AAA (lider). Ocenę A ma zaledwie 31 proc. z 217 banków uwzględnionych w zestawieniu.
Rating ESG tworzony jest na podstawie analizy 37 kryteriów tj. wysokie standardy etyczne i zarządzanie ryzykiem. W analizie branych jest pod uwagę ponad 1 000 danych pochodzących nie tylko od firm, ale też z alternatywnych źródeł. Rating jest odświeżany co tydzień.
Także klienci mBanku mogą wspierać firmy działające odpowiedzialnie społecznie. W październiku tego roku bank zaproponował im strategię inwestycyjną opartą na kryteriach ESG. Tym samym umożliwił im zakup akcji i obligacji emitentów wyróżniających się pozytywnym wpływem na środowisko i społeczeństwo.