MetLife odbiera sześć odznak „Za Zasługi dla Ubezpieczeń”

W dniu 26 stycznia podczas Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń wręczone zostały branżowe odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Wyróżnienia odebrało aż sześciu przedstawicieli MetLife.

W tym roku wśród czterdziestu osób zasłużonych dla branży ubezpieczeń znaleźli się eksperci MetLife TUnŻiR SA.: Rafał Piotrowski, Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktów; Monika Spadło, Dyrektor Departamentu Prawnego; Piotr Szczepański, Dyrektor Departamentu Produktowego oraz Członkowie Zarządu: Piotr Sztrauch, Dyrektor Finansowy i Piotr Twardokęs, Dyrektor Pionu Sprzedaży. Odznakę otrzymała również Barbara Treichel, Prezes Zarządu MetLife PTE S.A.

Od 25 lat naszej działalności w Polsce kształtujemy polski rynek ubezpieczeń współpracując z niezależnymi instytucjami. Jestem dumny, że w tym roku Polska Izba Ubezpieczeń doceniła zaangażowanie aż 6 ekspertów MetLife za pracę na rzecz rozwoju środowiska ubezpieczeniowego. – powiedział Łukasz Kalinowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny MetLife w Polsce.

Odznaka “Zasłużony dla ubezpieczeń” przyznawana jest corocznie przez Polską Izbę Ubezpieczeń osobom i instytucjom za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. Pierwsze odznaki zostały przyznane przez Izbę w 1996 roku. Do tej pory zostało nagrodzonych 15 ekspertów MetLife.

źródło: MetLife