MetLife po raz trzeci z rzędu zorganizował Tydzień Aktywności Społecznej w regionie EMEA (EMEA Community Week) we współpracy ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne i Fundacją Habitat for Humanity.

4 tys. pracowników MetLife w 26 krajach regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) wzięło udział w wolontariacie podczas Tygodnia Aktywności Społecznej. Wolontariusze  uczestniczyli w wydarzeniach sportowych organizowanych przez Olimpiady Specjalne dla dzieci z niesprawnością intelektualną oraz w lokalnych projektach Fundacji Habitat for Humanity, których celem jest budowa lub renowacja mieszkań dla osób ubogich lub wykluczonych społecznie. Program został sfinansowany ze środków Fundacji MetLife.

W Polsce w Tygodniu Aktywności Społecznej uczestniczyło 39 pracowników MetLife. 15 wolontariuszy wzięło udział w Dniu Młodego Sportowca MetLife i Olimpiad Specjalnych dla dzieci z niesprawnością intelektualną, który odbył się 19 maja w Warszawie. 24 pracowników MetLife uczestniczyło w pracach remontowych na warszawskim Mokotowie w ramach projektu Społecznej Agencji Najmu Fundacji Habitat for Humanity.

–  Cieszymy się, że możemy rozwijać współpracę z Fundacją Habitat for Humanity i Olimpiadami Specjalnymi. W zeszłym roku ponad 750 pracowników w 20 krajach regionu EMEA wzięło udział w tej akcji. To znakomita okazja do pomagania lokalnym społecznościom  – powiedział Eric Clurfain, Wiceprezes Regionu EMEA.

– Cieszymy się, że MetLife kontynuuje współpracę z Olimpiadami Specjalnymi podczas Tygodnia Aktywności Społecznej. Wolontariusze – pracownicy MetLife – wnoszą wiele pozytywnej energii i entuzjazmu, pomagając uczestnikom w rozgrywkach i zachęcając zarówno sprawnych, jak i niepełnosprawnych intelektualnie sportowców do aktywności fizycznej. Jesteśmy im ogromie wdzięczni za wsparcie – powiedziała Mary Davis, Dyrektor Generalna Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne.

– Dziękujemy MetLife za zaangażowanie w projekty Habitat for Humanity. Przy współpracy
z tak wspaniałymi wolontariuszami jak pracownicy MetLife możemy odmieniać całe społeczności, zapewniając rodzinom wsparcie, stabilizację i niezależność, dzięki którym zbudują dla siebie lepszą przyszłość – powiedział Torre Nelson, Wiceprezes Fundacji Habitat for Humanity w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.