MetLife wprowadza kolejne uproszczenia dla klientów

MetLife wprowadza zmiany w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego i ułatwienia dla obywateli Ukrainy. Są to kolejne uproszczenia dla klientów po uruchomieniu portalu sprzedażowego, portalu e-roszczenie, wprowadzeniu e-polisy i udostępnieniu w portalu e-klient dokumentów wysyłanych do klientów.

Zmiany, które wprowadził MetLife to między innymi: skrócenie liczby pytań we wniosku ubezpieczeniowym, zmniejszenie liczby badań medycznych oraz podniesienie limitów medycznych i finansowych, czyli wysokości sumy ubezpieczenia, dla której ubezpieczyciele wymagają przeprowadzenia badań medycznych lub dodatkowej dokumentacji finansowej przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Zgodnie z nowymi zasadami obywatele Ukrainy, pracujący w Polsce, mogą teraz kupić ubezpieczenie na życie lub zdrowotne MetLife na podstawie ważnej karty pobytu czasowego, wystawianej na minimum jeden rok, zamiast karty pobytu stałego.

Ocena ryzyka ubezpieczeniowego odgrywa kluczową rolę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. Aby właściwie oszacować składkę, potrzeba wielu szczegółowych danych.
W przypadku klientów wiąże się to z wypełnianiem formularzy, ankiet czy dostarczaniem innej wymaganej dokumentacji. Zmiany, które wprowadziliśmy skróciły i uprościły cały ten proces. Klienci mogą szybciej złożyć wniosek o ubezpieczenie, a my możemy szybciej wystawić polisę
– powiedział Mariusz Kulig, Dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka i Wystawiania Polis
w MetLife.