MetLife wprowadza zniżkę na ubezpieczenie na życie

MetLife wprowadza 10% zniżki dla klientów, którzy od 2 lipca do 1 września (włącznie) zdecydują się na ubezpieczenie „MetLife na Życie”. Promocja #NieOdkładajNaPóźniej dotyczy zniżki składki za umowę podstawową i obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

„MetLife na Życie”, z umowami dodatkowymi, to jedno z najbardziej kompleksowych ubezpieczeń na życie na rynku, które można i warto uzupełnić o ochronę wypadkowo-zdrowotną. Wyróżnia się szerokim zakresem ochrony, dostosowanym do indywidualnych potrzeb każdego klienta, i niskimi składkami w stosunku do wysokich sum ubezpieczenia. Skierowane jest do osób, które chciałyby zabezpieczyć siebie lub swoich bliskich przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Dzięki zróżnicowanym opcjom dodatkowym ubezpieczenie zapewnia środki finansowe,
m.in. w przypadku zdiagnozowania raka, pobytu w szpitalu, wsparcie w razie uszkodzeń ciała czy trwałej niepełnosprawności, oraz środki na spłatę kredytu hipotecznego. „MetLife na Życie” umożliwia również wzajemne ubezpieczenie wspólników w firmie – w przypadku śmierci jednego ze wspólników beneficjentem staje się współudziałowiec, który za uzyskane świadczenie jest w stanie wykupić udziały w firmie, zapewniając w ten sposób rodzinie ubezpieczonego środki na życie oraz dalsze, niezakłócone funkcjonowanie firmy.

– Główna idea nowej promocji zawiera się w haśle „Nie odkładaj na później”. Chcielibyśmy w ten sposób zwrócić uwagę na to, jak istotną kwestią jest ubezpieczenie na życie oraz zainteresować klientów naszym produktem. Wiemy, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i wsparcie
w najtrudniejszych chwilach, dlatego nie warto odkładać decyzji o ubezpieczeniu na później. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, zwłaszcza w lipcu i sierpniu, kiedy będzie można skorzystać ze zniżki 10%, tym bardziej że obowiązuje ona przez cały czas trwania umowy. Warto również zastanowić się nad rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o ochronę wypadkowo-zdrowotną, dopasowując ją do swoich potrzeb, tak by w razie konieczności zapewnić sobie i swoim bliskim odpowiednie wsparcie
– mówi Monika Wachowicz, Koordynator ds. Rozwoju Produktów MetLife.

Umowę „MetLife na Życie” można zawrzeć na okres od 5 do 30 lat.

Decydując się na zawarcie umowy podstawowej na 10 lat, w trakcie obowiązywania promocji, można zyskać 1 rok ochrony gratis. W przypadku 20 lat, będą to już 2 lata bezpłatnej ochrony. „MetLife na Życie” umożliwia również skorzystanie z wielu innych zniżek składki: 5% zniżki za roczny tryb opłacania składki, 10% zniżki na ubezpieczenie dla bliskich czy do 15% zniżki w zależności od wysokości sumy ubezpieczenia – dodaje Monika Wachowicz.

Zakres ochrony ubezpieczenia można dowolnie dostosować do swoich potrzeb i sytuacji życiowej dzięki aż 14 dodatkowym umowom wypadkowo-zdrowotnym:

 1. Pobyt w Szpitalu – wsparcie finansowe w przypadku hospitalizacji.
 1. Wsparcie w Chorobie – wypłata świadczenia na walkę z poważnymi chorobami.
 2. Diagnoza Nowotworu – świadczenie wypłacane po uzyskaniu diagnozy w przypadku różnego rodzaju nowotworów.
 3. Konsultacja Medyczna – możliwość uzyskania drugiej opinii medycznej u lekarzy specjalistów
  z WorldCare w USA.
 4. Ochrona Bez Zmian – przejęcie przez MetLife opłacania składek na okres do 2 lat w przypadku poważnych chorób.
 5. Uszkodzenie Ciała po Wypadku – ochrona w przypadku poważnych, jak również i drobnych uszkodzeń ciała powstałych w wyniku wypadku.
 6. Ochrona na Wszelki Wypadek – wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa wskutek wypadku oraz dodatkowo świadczenie miesięczne wypłacane przez 10 lat w przypadku poważnego min. 50% inwalidztwa NW.
 7. Ochrona Bez Barier – świadczenie w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy.
 8. Renta dla Bliskich – wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
 9. Bezpieczne Dziecko Premium – kompleksowa ochrona wypadkowo-zdrowotna dziecka.
 10. Ochrona Życia – dodatkowe ubezpieczenie na życie z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia.
 11. Podwojona Ochrona – wsparcie finansowe w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego.
 12. Dopasowana Ochrona Życia – ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia
  i malejącą wysokością składki, w celu zapewniania środków na spłatę kredytu hipotetycznego.
 13. Rachunek dodatkowy – inwestowanie kapitału na przyszłość.

Opis wszystkich świadczeń, a także wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy zapoznać się przed zawarciem umowy. Umowa podstawowa „MetLife na Życie” oraz umowy dodatkowe dostępne są w agencjach i u wybranych partnerów MetLife na terenie całego kraju. Więcej informacji na www.metlife.pl/metlife na życie