Michał Krupiński wybrany na prezesa PZU SA. Jest też nowy zarząd spółki

Rada Nadzorcza PZU SA uchwałą z dnia 19 stycznia powołała zarząd spółki i powierzyła Michałowi Krupińskiemu pełnienie funkcji prezesa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA.

– To dla mnie zaszczyt móc pokierować tak znakomitą spółką jak PZU. To także duża odpowiedzialność wobec klientów, akcjonariuszy i pracowników firmy. PZU to jedna z największych firm sektora finansowego w Polsce, największa ubezpieczeniowa w tej części Europy, z ponad 200-letnią tradycją. Ponadto niezmiernie istotna z punktu widzenia stabilności rynku finansowego w Polsce, aktywny uczestnik życia gospodarczego i społecznego. Moją ambicją jest budowanie wartości dla akcjonariuszy i wzrost międzynarodowego znaczenia firmy – powiedział Michał Krupiński, prezes PZU.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej w skład zarządu PZU SA zostały powołane i powierzono im z dniem dzisiejszym pełnienie funkcji członków zarządu PZU SA następujące osoby:

• Beata Kozłowska-Chyła
• Roger Hodgkiss
• Robert Pietryszyn
• Paweł Surówka (z dniem 20.01.2016)

Rezygnację z funkcji członka zarządu PZU SA złożyli Rafał Grodzicki i Tomasz Tarkowski.

Obecny skład zarządu PZU SA:

Michał Krupiński – prezes zarządu
Przemysław Dąbrowski – członek zarządu
Roger Hodgkiss – członek zarządu
Beata Kozłowska – Chyła – członek zarządu
Dariusz Krzewina – członek zarządu
Robert Pietryszyn – członek zarządu
Paweł Surówka – członek zarządu

źródło: PZU