Nationale-Nederlanden docenione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Profilaktyka zdrowotna, edukacja finansowa i wolontariat pracowniczy – te działania Nationale-Nederlanden znalazły się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Po raz szesnasty zebrano w nim aktywności z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczna edycja raportu prezentuje rekordową liczbę praktyk CSR realizowanych w Polsce. Swój wkład w kształtowanie odpowiedzialności społecznej ma także Nationale-Nederlanden. W projekcie znalazły się trzy inicjatywy podejmowane przez ubezpieczyciela.

Pierwszą z nich jest profilaktyka zdrowotna. Nationale-Nederlanden we współpracy z licznymi partnerami społecznymi zachęca do badań profilaktycznych i zdrowego stylu życia. Od lat angażuje się w kampanie związane z chorobami nowotworowymi, takie jak: Movember Polska czy obchody Międzynarodowego Dnia Walki z Rakiem. Firma jest również sponsorem tytularnym biegów przełajowych CITY TRAIL. Idea tych ogólnopolskich zawodów zachęca do prowadzenia aktywnego trybu życia całe rodziny.

W raporcie uwzględniono również zaangażowanie ubezpieczyciela w edukację finansową. Celem firmy jest wzmacnianie świadomości ubezpieczeniowej i emerytalnej oraz promowanie długoterminowego oszczędzania i odpowiedzialnego planowania przyszłości finansowej. W 2017 roku Nationale-Nederlanden było Partnerem Strategicznym Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, a także wspierało Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich. Edukacyjna misja jest kontynuowana także w tym roku – w marcu swoją premierę miała gra edukacyjna dla młodzieży „Finanse – ogarniam to!”.

Trzecią praktyką docenioną przez organizatorów jest wolontariat pracowniczy. Od kilku lat firma zachęca swoich pracowników do zgłaszania własnych projektów, na których realizację zdobywają granty. Wśród przeprowadzonych inicjatyw znajdują się: coaching dla samotnych matek, remonty w domach dziecka, czy olimpiada dla niepełnosprawnych dzieci.

– Uwzględnienie naszych projektów w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce” to niewątpliwie powód do dużej satysfakcji, ale przede wszystkim motywacja do rozwoju kolejnych praktyk z zakresu CSR – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, rzecznik prasowy Nationale-Nederlanden. – Jako przedstawiciele branży ubezpieczeniowej czujemy się odpowiedzialni za uświadamianie społeczeństwa, szczególnie w zakresie promowania zdrowych nawyków. Wyjątkowo bliska jest nam tematyka profilaktyki zdrowotnej i edukacji w tym zakresie, jak również dbanie o bezpieczną przyszłość finansową Polaków – dodaje.

Przez kilkanaście lat na łamach kolejnych edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce” przedstawiono ponad 4 tysiące inicjatyw CSR. Obok dobrych praktyk Nationale-Nederlanden w najnowszej edycji znalazły się również działania innych podmiotów, które stawiają na zagadnienia związane z odpowiedzialnością społeczną biznesu.