Nationale-Nederlanden z ofertą dla amatorów sportów zimowych

Zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu na wyciąg narciarski, świadczenie w przypadku zamknięcia tras zjazdowych czy zakwaterowanie w razie zejścia lawiny. To główne punkty pakietu ZIMA, rozszerzenia do ubezpieczenia turystycznego, które w związku z feriami zimowym wprowadziło do swojej oferty Nationale-Nederlanden.

Narty i snowboard należą do najpopularniejszych sportów zimowych. Dlatego oprócz nieszczęśliwych wypadków, które obejmuje standardowe ubezpieczenie turystyczne, firma umożliwia skorzystanie z pakietu stworzonego dla osób planujących wyjazdy zimowe.

Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko związane z uprawianiem sportów przez amatorów zakłada kompleksowe wsparcie osób planujących wyjazd w góry. Obok ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które zabezpieczy podróżujących przed ewentualnymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim, polisa gwarantuje pokrycie kosztów niewykorzystanego karnetu i sprzętu w przypadku niezdolności do uprawiania sportów zimowych. Ubezpieczyciel zapewnia również wypłatę świadczenia tym, którzy na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, nie mogli wziąć udziału w opłaconej już lekcji z instruktorem. Co więcej, oferta przewiduje zwrot pieniędzy za zakwaterowanie i transport, jeśli w związku z lawinami lub osuwiskami dostęp do ośrodka narciarskiego, w którym zakwaterowany jest ubezpieczony, będzie niemożliwy. Na wypłatę świadczenia mogą liczyć także ci podróżni, którzy z powodu nadmiernej lub niedostatecznej ilości śniegu, nie dostaną się na trasy zjazdowe.

– Pakiet ZIMA to nasza propozycja dla wszystkich wielbicieli sportów zimowych. Klienci, którzy zdecydują się na rozszerzenie standardowej polisy turystycznej, zyskają nie tylko poczucie bezpieczeństwa i wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, ale także rekompensatę w przypadku utrudnień spowodowanych warunkami atmosferycznymi – mówi Małgorzata Zgudka, menadżer ds. produktów Nationale-Nederlanden.

Oprócz udogodnień związanych z uprawianiem sportów zimowych, ubezpieczenie turystyczne obejmuje pokrycie kosztów leczenia za granicą do miliona złotych – niezależnie od tego, czy problemy ze zdrowiem są spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem czy nagłą chorobą. Ponadto w ramach pomocy assistance, ubezpieczyciel zapewnia zwrot kosztów akcji ratowniczej do wysokości 50 000 złotych. Warto podkreślić, że ochrona znajdująca się w ofercie Nationale-Nederlanden działa już na terytorium Polski. Aby z niej skorzystać należy skontaktować się z Centrum Alarmowym, które zorganizuje i pokryje koszty leczenia w razie wypadku lub zorganizuje prywatną wizytę lekarza w razie nagłego zachorowania.