Niższe marże i brak opłat za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytów hipotecznych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych w Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska obniżył marże dla osób zainteresowanych kredytem mieszkaniowym w PLN w ramach rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Jednocześnie do 30 września br. mogą one skorzystać z promocji zwalniającej z opłaty za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu.

 

Obniżone marże obowiązują dla nowych umów w ramach wszystkich dostępnych w Deutsche Bank Polska Pakietów: Standardowego, Ubezpieczeniowego, Inwestycyjnego oraz Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego. W zależności od wybranej oferty, LTV oraz kwoty kredytu, obniżka ta może wynieść nawet 0,31% w stosunku do wcześniejszych stawek stosowanych dla kredytów udzielanych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Tym samym minimalna dostępna marża aktualnie wynosi 1,55% (w 1. roku 1,1%). Prowizja za udzielenie kredytu nie jest pobierana.

Jednocześnie osoby zainteresowane ofertą MdM, do końca września mogą skorzystać z promocji, w ramach której nie jest pobierana opłata za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu. Oferta dotyczy kredytów, w przypadku których nie ma konieczności dostarczania operatu szacunkowego.

Regulamin promocji:
https://www.deutschebank.pl/product-doc-7536677.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-promocji—0-zl-za-inspekcje-przed-udzieleniem-Kredytu

Zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych” (Dziennik Ustaw, poz. 1194), z dofinansowania wkładu własnego do kredytu hipotecznego przeznaczonego na zakup lokalu mieszkalnego lub domu na rynku pierwotnym i wtórnym, a także wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowych, mogą skorzystać osoby w wieku do 35. roku życia, pozostające w związku małżeńskim, będące stanu wolnego lub samotnie wychowujące dziecko. Osoby bezdzietne mogą uzyskać rządową pomoc w wysokości 10% ceny nieruchomości zgodnie ze wskaźnikami przeliczeniowymi dla konkretnej lokalizacji, zamieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej. W przypadku rodzin oraz osób samotnych wychowujących 1 dziecko, dofinansowanie  wkładu własnego wyniesie 15%, dwoje – 20%, a przy trojgu lub większej liczbie dzieci – 30%. W odniesieniu do osób wychowujących troje lub więcej dzieci (spełniających podane w Ustawie warunki) zniesiony został wymóg braku posiadania wcześniej mieszkania oraz limit wieku, a wielkość powierzchni stanowiącej podstawę wyliczenia dofinansowania wkładu własnego została zwiększona z 50 m2 do 65 m2. Ponadto, do kredytu razem z beneficjentem programu MdM mogą przystąpić dowolne, również niespokrewnione osoby.

źródło: Deutsche Bank