Niższe marże kredytów mieszkaniowych w Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska obniżył marże dla osób zainteresowanych kredytem mieszkaniowym w PLN. Jednocześnie do 31 grudnia br. obowiązują warunki promocyjne, obejmujące zwolnienie z opłaty za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu.

Obniżone marże obowiązują dla nowych wniosków w ramach wszystkich dostępnych w Deutsche Bank Polska Pakietów: Standardowego, Ubezpieczeniowego, Inwestycyjnego oraz Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego. W zależności od wybranej oferty, LTV oraz kwoty kredytu, obniżka ta może wynieść nawet 0,4 p.p. w stosunku do wcześniejszych stawek. Tym samym minimalna dostępna marża aktualnie wynosi 1,19% w przypadku Pakietów: Ubezpieczeniowego, Inwestycyjnego oraz Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego, a 1,39% w Pakiecie Standardowym.

Bank nie pobiera standardowej prowizji z tytułu udzielenia kredytu w wysokości 2% w ramach Pakietów: Ubezpieczeniowego, Inwestycyjnego oraz Ubezpieczeniowo-Inwestycyjnego. Jednocześnie dla wszystkich Pakietów Bank wprowadził opłatę za rozpatrzenie wniosku w wysokości 4 tys. zł, stosowaną tylko w przypadku tych Kredytobiorców, którzy ostatecznie podpiszą umowę. Opłata pobierana jest z kwoty wypłacanego kredytu.

– Nasza strategia cenowa koncentruje się przede wszystkim na tworzeniu atrakcyjnych warunków dla Klientów zamożnych, którzy aktywnie i w szerszym zakresie korzystają z oferty Banku – mówi Agnieszka Pilarek, Dyrektor Biura Bankowości Hipotecznej Deutsche Bank Polska. – Nie bez powodu najpopularniejszą ofertą wśród Klientów są Pakiety Ubezpieczeniowy i Inwestycyjny. W ich ramach Klienci mogą korzystać z bardzo niskiej marży, a także nie ponoszą kosztu prowizji z tytułu udzielenia kredytu. Nowa opłata za rozpatrzenie wniosku jest wprawdzie dodatkowym kosztem, jednak przy średniej kwocie udzielanego przez nas finansowania, która wynosi około 360 tys. zł, stanowi ona niemal dwukrotnie mniejsze obciążenie, niż miałoby to miejsce w przypadku standardowej prowizji za przyznanie kredytu. Warto podkreślić, że wraz z wprowadzeniem tej opłaty Bank jednocześnie znacząco obniżył marże dla wszystkich Pakietów, co sprawia, że nasi Klienci mogą korzystać z jednej z najatrakcyjniejszych obecnie ofert na rynku.

Do końca roku trwa promocja dotycząca zniesienia opłaty za inspekcję nieruchomości przed udzieleniem kredytu lub pożyczki. Dotyczy ona wszystkich produktów hipotecznych Deutsche Bank niezależnie od waluty, przy czym nie obejmuje wniosków, w przypadku których wymagane jest dostarczenie operatu szacunkowego.

Szczegółowe warunki promocji określa Regulamin: https://www.deutschebank.pl/product-doc-7536677.bdoc?pm=text&pc=Regulamin-promocji—0-zl-za-inspekcje-przed-udzieleniem-Kredytu

Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane wyłącznie kredytem mieszkaniowym lub też wybranymi dodatkowymi produktami, mogą skorzystać z Pakietu Standardowego. Marże są uzależnione od poziomu LTV, kwoty finansowania, źródła uzyskiwania dochodu, jak i ewentualnego skorzystania z rachunków czy kart kredytowych. Najniższa dostępna stawka marży wynosi obecnie 1,39%, a prowizja za udzielenie kredytu 2%. Opłata za rozpatrzenie wniosku, w wysokości 4 000 PLN, jest pobierana z kwoty wypłacanego kredytu.

Pakiet Ubezpieczeniowy obejmuje: ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU MetLife (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042% sumy ubezpieczenia) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042% lub 0,045% sumy ubezpieczenia), rachunek osobisty (db Life, db Invest, db Elite) z wpływami z tytułu wynagrodzenia lub dwukrotności raty oraz dowolną kartę kredytową Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy. Minimalna marża wynosi 1,19%. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%. Opłata za rozpatrzenie wniosku, w wysokości 4 000 PLN, jest pobierana z kwoty wypłacanego kredytu.

Pakiet Inwestycyjny to: rozwiązanie inwestycyjno-ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU Skandia lub TU AXA ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia lub dwukrotności raty, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy. Minimalna marża wynosi 1,19%. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%. Opłata za rozpatrzenie wniosku, w wysokości 4 000 PLN, jest pobierana z kwoty wypłacanego kredytu.

Pakiet Ubezpieczeniowo – Inwestycyjny zawiera: rozwiązanie inwestycyjno -ubezpieczeniowe z linii db Inwestuj w Przyszłość oferowane we współpracy z TU Skandia lub TU AXA ze składką miesięczną w wysokości 90 zł za każde 100 tys. zł kredytu (może być również kredytowana), ubezpieczenie na życie oferowane we współpracy z TU MetLife (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042% sumy ubezpieczenia) lub TU AXA (składka płatna za dwa lata z góry: 1,8% lub 2,1% kwoty kredytu, kolejne składki miesięczne: 0,042% lub 0,045% sumy ubezpieczenia), rachunek osobisty (db Life, db Invest lub db Elite) z wpływami miesięcznymi z tytułu wynagrodzenia lub dwukrotności raty, dowolna karta kredytowa Deutsche Bank, utrzymywane przez min. 5 lat od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy. Minimalna marża wynosi 1,19%. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%. Opłata za rozpatrzenie wniosku, w wysokości 4 000 PLN, jest pobierana z kwoty wypłacanego kredytu.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanych produktów. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.

źródło: Deutsche Bank