NN PTE zawarło blisko 4 tys. umów o zarządzanie w ramach II i III fali PPK

Nationale-Nederlanden PTE podpisało około 1700 umów na wdrożenie PPK z firmami zatrudniającymi od 50 do 249 osób oraz ponad 2200 z przedsiębiorstwami zatrudniającymi od 20 do 49 osób. Według szacunków firma będzie prowadziła Pracownicze Plany Kapitałowe blisko 250 tys. pracowników z grupy MŚP.

Minął termin dla pracodawców z małych i średnich firm na wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzała Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. W tym czasie Nationale-Nederlanden PTE zawarło 3900 umów o zarządzanie PPK. Uwzględniając wyniki I fali, w portfolio towarzystwa znajduje się obecnie prawie 4,5 tys. przedsiębiorstw.

Osiągnięty przez nas wynik spełnia nasze oczekiwania, biorąc pod uwagę szczególnie trudne warunki pandemii, w których teraz funkcjonujemy. Bardzo wcześnie zaczęliśmy przygotowania do projektu PPK i ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach po wszystkich III falach. Dobry rezultat potwierdza słuszność naszej strategii – mówi Paweł Giza, wiceprezes Zarządu Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Podczas II fali zawieranie umów było bardzo rozciągnięte w czasie, przebiegało od początku roku w stały i systematyczny sposób, choć ze znacznym spowolnieniem spowodowanym pandemią i okresem wakacyjnym. Z kolei w III fali największa intensyfikacja i zainteresowanie firm z tej grupy były odczuwalne we wrześniu i październiku br.

Mamy nadzieję na jak największą partycypację pracowników w Pracowniczych Planach Kapitałowych, licząc, że będą chcieli oszczędzać na przyszłą emeryturę. Każdej złotówce odłożonej z pensji przez pracownika w PPK towarzyszy prawie 1 zł wpłacony przez pracodawcę i państwo. W praktyce oznacza to solidne wsparcie pracowników w budowaniu poduszki finansowej na emeryturę z możliwością wykorzystania ich wcześniej w przypadku wystąpienia takiej konieczności życiowej – dodaje Paweł Giza.

Pracownicze Plany Kapitałowe to program mający zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Głównym założeniem jest współuczestniczenie w oszczędzaniu pracownika, pracodawcy oraz państwa. Do PPK zapisani zostaną wszyscy pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, za których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie w dowolnym momencie mogą oni zrezygnować z uczestnictwa w programie.