Nowa odsłona programu kredytów na innowacje technologiczne BGK w PKO Banku Polskim

Korzystny sposób na sfinansowanie zakupu i wdrażania nowych technologii dla małych i średnich firm, premia technologiczna w wysokości nawet 6 milionów złotych i nieskomplikowane procedury. To największe zalety kredytu technologicznego udzielanego w PKO Banku Polskim w ramach programu Banku Gospodarstwa Krajowego.  

Kredyt na innowacje technologiczne to nowe wcielenie znanego przedsiębiorcom kredytu technologicznego, z którego w poprzedniej perspektywie finansowej skorzystało ok. 600 firm, w tym w PKO Banku Polskim ponad 190. Nowy program będzie jednym z podstawowych źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP w obecnym rozdaniu środków unijnych.

Kredytem technologicznym udzielonym w ramach programu BGK można sfinansować inwestycje polegające na wdrożeniu nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Technologia ma umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Polski. Kluczowym elementem programu jest wsparcie finansowe w postaci premii technologicznej, której wysokość może sięgać nawet 6 milionów złotych.

– Oferta kredytu technologicznego stanowi cenne i bardzo wymierne wsparcie dla przedsiębiorstw planujących rozwój poprzez inwestycje w innowacyjność prowadzonej działalności. Co istotne, w ramach pierwszej tury naboru przedsiębiorcy mogą skorzystać z puli dofinansowania wartej aż 303 miliony złotych. Jestem przekonana, że dostępność tego produktu i uproszczone procedury sprawią, że przedsiębiorcy będą z niego chętnie korzystać –podkreśla Anna Podgórska, dyrektor biura produktów kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

Procedura uzyskania kredytu wygląda następująco: przedsiębiorca planujący wdrożenie nowej technologii składa wniosek o udzielenie kredytu technologicznego w PKO Banku Polskim, natomiast wniosek o dofinansowanie (premię technologiczną) składa bezpośrednio w BGK. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie przyznania premii, zawierana jest umowa kredytowa, a w ślad za nią umowę o dofinansowanie. Dofinansowanie przekazywane jest natomiast zgodnie z harmonogramem realizacji projektu bezpośrednio do PKO Banku Polskiego, który dokonuje wcześniejszej spłaty kapitału kredytu.

Kredyt na innowacje technologiczne w nowej odsłonie wprowadza wiele zmian przyjaznych dla wnioskodawcy – beneficjenta. Przede wszystkim przedsiębiorca nie będzie musiał ponosić wydatków na opinie o nowej technologii, które wcześniej stanowiły załącznik do wniosku o dofinansowanie, a funkcje te przejmie panel ekspertów w BGK. Po drugie, zrezygnowano z naboru projektów o charakterze ciągłym, przechodząc na system konkursowy – wsparcie otrzymają projekty najlepsze, a nie szybko złożone. I wreszcie, po trzecie – po sukcesie tej formy wsparcia w poprzedniej perspektywie – podniesiono o 50% maksymalną wysokość premii technologicznej z 4 do 6 mln zł.

PKO Bank Polski od lat jest wiodącą instytucją bankową wspierającą finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Bank jest największym kredytodawcą wśród 22 banków udzielających kredytów z gwarancjami programu de minimis, obsłużył ok. 30% przedsiębiorców korzystających z programu. Łączna wartość kredytów udzielonych przez PKO do końca 2014 roku wyniosła ok. 6,8 mld zł, natomiast w trzech kwartałach 2015 roku ok. 2,8 mld zł. Na koniec września br. z programu korzystało w PKO Banku Polskim ok. 18 tys. klientów. Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową portfelowej linii gwarancyjnej de minimis program obowiązuje jeszcze przez ponad rok, tj. do końca 2016 roku.

W październiku 2015 roku PKO Bank Polski podpisał także umowę dotyczącą kredytów w ramach programu COSME. Dzięki gwarancjom COSME mali i średni przedsiębiorcy będą mogli zabezpieczyć kredyt lub pożyczkę na wypadek, gdyby nie spłacili ich w terminie. Gwarancje BGK w ramach programu COSME w PKO Banku Polskim zabezpieczą spłatę 80% wartości kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego, przy czym maksymalna kwota kredytu lub pożyczki nie może przekroczyć 600 tys. zł. Maksymalny okres gwarancji to 27 miesięcy dla kredytów obrotowych i pożyczek oraz 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych. Zachętą dla przedsiębiorców jest brak konieczności zastawiania własnego majątku, niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1% w skali roku –  oraz uproszczone procedury. Wniosek o udzielenie gwarancji bank przyjmie w momencie składania wniosku kredytowego. Gwarancje COSME w PKO Banku Polskim dostępne będą dla klientów w pierwszym kwartale 2016 roku.

źródło: PKO Bank Polski