Nowa promocja Pożyczki Konsolidacyjnej w Banku Millennium

Bank Millennium uruchomił nową promocję Pożyczki Konsolidacyjnej, w ramach której klienci, którzy chcą przenieść swoje zobowiązania z innych banków do Banku Millennium, otrzymują promocyjne oprocentowanie dla przenoszonych środków w wysokości 5,75%. Od kwoty przenoszonych środków nie jest pobierana prowizja.

Z promocji „Pożyczka z wygodną ratą” mogą skorzystać wszyscy klienci, którzy zadeklarują comiesięczny wpływ środków pochodzących z wynagrodzenia lub dochodu netto na ich rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Millennium oraz zawrą za pośrednictwem banku umowę ubezpieczenia „Bezpieczna Pożyczka”. Promocyjne, stałe oprocentowania pożyczki to 5,75% w skali roku dla części pożyczki przeznaczonej na konsolidację zewnętrzną.  Co ważne, przenosząc kredyt do Banku Millennium, nie zapłacą prowizji od przenoszonej kwoty.

Ubezpieczenie „Bezpieczna Pożyczka” oferuje ochronę w przypadku:

  • utraty stałego źródła dochodów lub hospitalizacji w wyniku wypadku,
  • czasowej niezdolności do pracy albo śmierci w wyniku wypadku,
  • całkowitej niezdolności do pracy albo inwalidztwa w wyniku wypadku,
  • poważnego zachorowania,
  • śmierci.

Promocja trwa do 10 maja 2019 r. Nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Pożyczki Gotówkowej lub Konsolidacyjnej. Szczegółowe informacje oraz regulaminy dostępne są na stronie www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/pozyczki i w oddziałach Banku Millennium.