Nowa strategia TUW PZUW – lepsza i szersza oferta, miliard złotych rocznie z przypisu składki

Lepsza składka w stosunku do ubezpieczeń komercyjnych, rozszerzenie oferty o nowe produkty i branże, programy i szkolenia dla ubezpieczonych służące minimalizowaniu ryzyka – takie cele stawia sobie TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w nowej strategii na lata 2021-2024.

Dzięki temu chce zwiększyć przypis składki i liczbę klientów o ponad 60 proc., utrzymując pozycję lidera rynku ubezpieczeń wzajemnych. Do 2024 roku przypis składki ma przekroczyć miliard złotych rocznie, a liczba ubezpieczonych – 700.

– Zatytułowaliśmy naszą strategię „Więcej wspólnych korzyści”, ponieważ oddaje istotę ubezpieczeń opartych na wzajemności. Chcemy, aby liczba klientów, którzy ubezpieczają się u nas w formule pełnej wzajemności wzrosła z niespełna 30 do 50 proc. Będziemy mogli proponować im jeszcze tańsze od komercyjnych ubezpieczenia – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński.

Jak podkreśla, korzystna cena to także efekt wdrażania pionierskich rozwiązań służących minimalizowaniu ryzyka. – Wspieramy ubezpieczonych fachowym doradztwem specjalistów od inżynieryjnej oceny ryzyka. Oferujemy kompleksowe programy zarządzania ryzykiem medycznym i oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania, które to ryzyko ograniczają. Będziemy wprowadzać specjalne programy dla całych branż o specyficznym ryzyku ubezpieczeniowym. Dotyczy to również sektorów, które nie cieszą się zainteresowaniem ubezpieczycieli, np. gospodarki drzewnej i odpadami – dodaje prezes TUW PZUW.

Strategia Towarzystwa zakłada rozszerzanie oferty o nowoczesne produkty, w tym rozwijanie cyberubezpieczeń. – Okres pandemii, gdy wiele firm i instytucji przeszło na pracę zdalną, uświadomił wagę tego rodzaju zagrożeń. Według Interpolu liczba wirusów komputerowych już w pierwszych miesiącach pandemii zwiększyła się ponad dwukrotnie. Konsekwencją ataków hakerskich może być utrata ważnych danych, upublicznienie wrażliwych informacji dotyczących klientów, a nawet przejęcie kontroli nad zarządzanymi komputerowo urządzeniami w zakładzie. Chcemy odpowiadać na te zagrożenia, proponując nie tylko ubezpieczenie od skutków cyberataków, ale i profesjonalne doradztwo, jak im zapobiegać – wyjaśnia Rafał Kiliński.

Celem TUW PZUW jest również wspieranie zielonej transformacji. Służy temu wprowadzaniu i rozwijaniu produktów związanych z nowym rynkiem energii. To m.in. ubezpieczenia farm wiatrowych, fotowoltaicznych i biogazowni. – Miarą naszego sukcesu jest osiąganie nie tylko biznesowych, ale społecznych celów. Oprócz ekologii to podnoszenie bezpieczeństwa. Z funduszu prewencyjnego finansujemy zakup sprzętu przeciwpożarowego i systemów bezpieczeństwa dla ubezpieczonych. Angażujemy się w pomoc dla szpitali, szkoląc personel medyczny i dostarczając nowoczesne urządzenia – dodaje prezes Kiliński.

Jak podkreśla, celem strategii jest jednocześnie zapewnienie ubezpieczonym bezpieczeństwa na poziomie przewyższającym stawiane zakładom ubezpieczeń wymogi. Strategia przewiduje utrzymanie wskaźnika wypłacalności – według kryteriów unijnej dyrektywy Solvency II – na poziomie + 160%.

TUW PZUW jest już dziś jedynym w Polsce towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych, które legitymują się ratingiem prestiżowej agencji S&P. Wysoka ocena międzynarodowej agencji jest wyznacznikiem  wiarygodności Towarzystwa.

TUW PZUW ubezpiecza klientów korporacyjnych, w tym podmioty gospodarcze, medyczne, samorządy i instytucje administracji publicznej, a także uczelnie i instytucje kościelne. Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, zdrowotnych i komunikacyjnych.