Nowa struktura organizacyjna UNIQA

  • Adam Łoziak wiceprezesem ds. klienta

  • Daniela Sotirovic członkiem zarządu ds. wsparcia klienta

Rada nadzorcza spółek UNIQA Polska zatwierdziła zmiany w strukturze organizacyjnej przygotowane przez zarząd.

Od lipca zaczęła obowiązywać nowa struktura organizacyjna towarzystw ubezpieczeniowych UNIQA w Polsce. Oznacza ona m.in. nowe zakresy odpowiedzialności członków zarządu.

– Chcemy mieć w zarządzie odpowiedzialność od początku do końca, tzw. end-to-end. Z tego powodu mamy członków zarządu  odpowiedzialnych za pełen proces pozyskania klienta oraz kompleksowo za obsługę posprzedażową klientów – mówi Jarosław Matusiewicz, prezes spółek UNIQA w Polsce.

Adam Łoziak, z grupą UNIQA związany od 2003 r., pełnił funkcje od dyrektora Departamentu Sekretariat Generalny, przez dyrektora oddziału UNIQA w Warszawie, dyrektora sprzedaży regionu centralnego UNIQA, do stanowiska wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży, które objął w 2010 roku. W nowej strukturze pełni funkcję wiceprezesa ds. klienta. Tym samym odpowiada za analitykę rynku i klienta, ofertę, ocenę ryzyka i sprzedaż.

– Nowa struktura organizacyjna musi uwzględniać naszą specjalizację. Jesteśmy liderem w  ubezpieczaniu spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Znamy tego klienta doskonale. Wiemy, czego potrzebuje, jak się rozwija. Umiemy z nim pracować. Do podobnego modelu współpracy chcemy dojść także w obszarach klienta indywidualnego i korporacyjnego – mówi Adam Łoziak, wiceprezes zarządu ds. klienta.

Daniela Sotirovic, od kilkunastu lat związana z branżą ubezpieczeniową, w UNIQA pracuje od 2007 roku najpierw w UNIQA Serbia, a następnie UNIQA International. W UNIQA Polska pełni funkcję członka zarządu od początku 2018 roku. Obecnie jest członkiem zarządu ds. wsparcia klienta i odpowiada m.in. za cały proces obsługi klienta.

– Chcemy mocniej wejść w buty klienta. Dostarczając jakąkolwiek usługę, nawet w postaci informacji, zamierzamy robić to w sposób wygodny dla klienta. Chcemy, by kontakt klienta z nami był prosty i przyjemny, a nie oznaczał przykrego obowiązku – mówi Daniela Sotirovic. – Będziemy partnerem dla klienta, który jest w kontakcie z nami. 

Jarosław Matusiewicz, od ponad 25 lat związany z branżą ubezpieczeniową, od 2006 roku pracuje w UNIQA Polska, gdzie od 2013 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. likwidacji szkód. W UNIQA International odpowiadał również przez kilka lat za program rozwoju procesów likwidacji szkód. Od 2016 roku był wiceprezesem zarządu polskich spółek UNIQA, a od 2017 roku prezesem zarządu. Aktualnie, w nowej strukturze, odpowiada za tematy związane m.in. z pracownikami, komunikacją i rozwojem biznesu.

Jakub Machnik jest związany z ubezpieczeniami od 1999 roku, a od 2003 roku pracuje w UNIQA. Przed objęciem funkcji w zarządzie spółek UNIQA (2018 r.), był m.in. dyrektorem Departamentu Finansowego. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansów i ryzyka – odpowiada m.in. za finanse, wsparcie biznesu i zakupy, a także zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo.