Nowe władze Fundacji PZU

  • Do składu Rady Fundacji PZU powołano pana Andrzeja Gelberga, panią Dorotę Macieję, panią Grażynę Melanowicz oraz pana Tomasza Miernowskiego.

Przewodniczym  Rady został pan Andrzej Gelberg. Ze składu Rady Fundacji odwołano pana Jerzego Baczyńskiego, panią Annę Komorowską, pana Wojciecha Wróblewskiego oraz pana Marcina Wojdata. Fundator wystosował pisemne podziękowania za ich wkład w działalność Fundacji PZU.

Obecny skład Rady Fundacji przedstawia się następująco:

1)         Andrzej Gelberg – Przewodniczący

2)         Dorota Macieja

3)         Grażyna Melanowicz

4)         Tomasz Miernowski

5)         Ks. Dr Sławomir Nowakowski

6)         Jan Ołdakowski

7)         Michał Stępniewski

Uchwałą Rady powołano na członka zarządu Fundacji panią Martę Wolańską.  Będzie ona również pełniła obowiązki prezesa zarządu Fundacji do czasu powołania prezesa.

Z zarządu odwołano panią Izabelę Rakuć – Kochaniak i pana Grzegorza Cygonika. Nadal w zarządzie zasiada pani Kinga Kobus.

Andrzej Gelberg, dziennikarz, ukończył studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Absolwent dziennikarskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, posiada dyplom zarządzania MBI.  Od 1980 roku  członek “Solidarności”. Współzałożyciel czasopisma Karta, które redagował przez 1,5 roku.  Były wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i szef rady nadzorczej Polskiej Agencji Informacyjnej. Od 2008 roku zastępca redaktora naczelnego w Gazecie Bankowej. Były doradca prezydenta m.st. Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Był wykładowcą w Wyższej Szkole Dziennikarskiej im. M. Wańkowicza oraz University of Colorado.  Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa i wolnych mediów w Polsce, działalność na rzecz przemian demokratycznych, osiągnięcia w pracy w Tygodniku Solidarność.

Dorota Macieja, dyrektor w PZU, była dziennikarka, związana z TVP w latach 2006 – 2010 r. Ukończyła Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała jako reporterka Tygodnika Solidarność i radia Wolna Europa. Była wydawcą i zastępcą szefów działów politycznych w Życiu Warszawy i Dzienniku, współpracowała przy programie Tomasza Lisa Co z tą Polską?

Grażyna  Melanowicz,  doktor nauk politycznych, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła podyplomowe studia zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Nauczyciel akademicki, wieloletni pracownik administracji  samorządowej. Wieloletni naczelnik, później p/o wicedyrektora Biura Polityki Społecznej m. st. Warszawy. Pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Programu Warszawa bez Barier.  Dyrektor gabinetu prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ekspert w Kancelarii Prezydenta RP. Członek Zespołu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych w zakresie Działalności Społecznej i Obywatelskiej.

Tomasz Miernowski, kierownik produkcji. Absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. Od 1981 roku dyrektor Studia Filmowego im. Karola Irzykowskiego. Od 1986 roku szef produkcji Zespołu Twórców Filmowych “Dom”. Członek Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Prezes Fundacji Smoleńsk 2010.

Ksiądz Kanonik dr Sławomir Nowakowski, proboszcz parafii Zesłania Ducha Świętego na warszawskim Żoliborzu, święcenia kapłańskie otrzymał  w 1971 roku.  Duszpasterz Konfederacji Pracodawców Polskich.

Jan Łukasz Ołdakowski, menadżer kultury i muzealnik, od 2004 r. dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Ukończył studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako redaktor w Wydawnictwie Naukowym PWN, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współautor koncepcji i programu działalności Muzeum Powstania Warszawskiego. Kierowana przez niego placówka stała się istotną atrakcją turystyczną stolicy i ważnym ośrodkiem kultury. Producent „Miasta Ruin”, w pełni cyfrowej rekonstrukcji zburzonego miasta, a także producent i scenarzysta „Powstania Warszawskiego”.

Michał Stępniewski, radca prawny, ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia Prawa Brytyjskiego na Uniwersytecie w Cambridge. Był rzecznikiem prasowym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, szefem gabinetu ministra, a później podsekretarzem  stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Były członek zarządu w PKO TFI S.A. Od 2009 roku członek zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Współautor książek: ”Zasady emisji obligacji komunalnych” oraz „Prawa i obowiązki akcjonariusza spółki publicznej”. W latach 2003 – 2013 był członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a w latach 2010–2013 jej dziekanem.

Marta Wolańska, prawnik, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowała w gabinecie prezydenta urzędu m. st. Warszawy, następnie  w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 2009 roku pracowała w kancelarii prezydenta RP.

Kinga Kobus, rzecznik prasowy PZU. Ukończyła Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w agencji PR i Telewizji Polskiej SA. Od 2003 r. związana z Grupą PZU. Była głównym specjalistą ds. relacji z mediami, kierownikiem zespołu relacji zewnętrznych, a ostatnio kierownikiem zespołu wsparcia programów zdrowotnych. Z Fundacją PZU związana od 2012 roku.

źródło: PZU