#nowePZU – więcej niż ubezpieczenia

9 stycznia 2018 roku zarząd oraz rada nadzorcza PZU SA przyjęły aktualizację strategii do roku 2020, która zmienia model działania całej Grupy PZU, stawia nowe akcenty i powołuje konkretne inicjatywy, by uczynić z PZU jedną z najbardziej innowacyjnych instytucji w branży finansowej w Europie.

Nowy model działania Grupy PZU

Nowy model działania łączy wszystkie aktywności Grupy PZU i integruje je wokół klienta: ubezpieczenia na życie, majątkowe, zdrowotne, inwestycje, emerytury, ochronę zdrowia, bankowość i usługi assistance. Grupa definiuje się jako firma pomagająca klientom dbać o ich przyszłość. Tym samym chce uwolnić potencjał, jaki tkwi w największej instytucji finansowej w regionie.

– Chcemy odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z ubezpieczycielem, w którym jedyny kontakt z firmą po zakupie polisy mają oni dopiero po zaistnieniu szkody. Chcemy zrobić znacznie więcej i efektywnie pomagać w rozwiązywaniu ich problemów w wielu obszarach i na każdym etapie życia. W sercu tej zmiany jest nowe podejście PZU do budowania relacji z klientem. – mówi Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Nowe inicjatywy w zakresie technologii

Nowe PZU stawia na sztuczną inteligencję i lepsze wykorzystanie baz danych. W celu zwiększenia liczby interakcji z klientami stworzy klub lojalnościowy oraz rozbuduje portal moje.pzu.pl, który będzie integrował usługi Grupy PZU w jednym miejscu i pozwoli klientom m.in. kontrolować posiadaną ochronę ubezpieczeniową, kupić nowe polisy, zlikwidować szkodę, zarządzać opieką zdrowotną, w tym terminami wizyt lekarskich, a także inwestować oraz korzystać z usług bankowych.

– Zdefiniowanie PZU jako spółki, która na co dzień pomaga klientom, wymaga znaczących inwestycji w rozwój całej Grupy. Naszą główną wartością staje się relacja z klientem i wiedza o nim, a naszym głównym produktem – umiejętność odpowiadania na jego potrzeby budowania stabilnej przyszłości. Dlatego tak dużo miejsca poświęcamy w tej strategii inicjatywom, które wzbogacą naszą wiedzę o kliencie i pomogą nam do niego jeszcze szybciej dotrzeć. – mówi Paweł Surówka, prezes PZU SA.

– PZU pozostanie jedną z najbardziej stabilnych i rentownych grup finansowych na świecie. Stabilność, zdefiniowana jako zachowanie wskaźnika wypłacalności Solvency II zawsze powyżej 200%, rentowność powyżej 22%, obietnica podzielenia się zyskiem, który nie jest niezbędny, aby sfinansować nasz dynamiczny wzrost – to wszystko wartości gwarantujące, że hasło przewodnie PZU pozostaje aktualne nie tylko wobec klientów i kontrahentów, ale również naszych inwestorów. Możesz na nas polegać. – podkreśla Paweł Surówka, prezes PZU SA.

Nowe ambitne cele

– Nowa strategia zawiera bardzo ambitne cele. W stosunku do ostatniego zamkniętego roku mamy ambicję podwyższenia ROE Grupy o ponad 7 p.p. do przeszło 22% w roku 2020. Pozyskamy miliard złotych składki ubezpieczeniowej ze współpracy z bankami i milion nowych klientów dla banków – chcemy tworzyć relację dającą korzyści obydwu stronom. Istotnie zwiększymy nasze przychody w segmencie „zdrowie” do miliarda złotych w 2020 roku. Konsolidując rynek zarządzania aktywami i pomnażając oszczędności naszych klientów zwiększymy ponad dwukrotnie portfel, jakim dysponujemy, osiągając 65 mld złotych w zarządzaniu. – mówi Tomasz Kulik, CFO w Grupie PZU.

Kluczowe mierniki finansowe w roku 2016 i 2020

  2016 2020
ROE przypisane jednostce dominującej 14,9% >22%
Udział PZU w rynku ubezpieczeń majątkowych 35,4% 38%
Aktywa klientów zewnętrznych pod zarządzaniem 27 mld PLN 65 mld PLN
Przychody z obszaru ochrony zdrowia 364 mln PLN 1000 mln PLN
Aktywa w obszarze bankowym 61 mld PLN >300 mld PLN
Wskaźnik kosztów administracyjnych 8% 6,5%
Średnia liczba produktów na klienta 1,5 2
Wynik finansowy netto segmentu bankowego przypisany Grupie PZU 181 mln PLN >900 mln PLN

Nowe PZU zostanie zaprezentowane dzisiaj w Hali EXPO XXI w Warszawie, gdzie zarząd przedstawi konkretne inicjatywy, które doprowadzą do realizacji przyjętej strategii. Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, która zarządza blisko 300 mld zł aktywów oraz cieszy się zaufaniem ponad 22 milionów klientów w pięciu krajach.