Nowość w mBanku: preferencyjne kredyty dla MŚP na inwestycje w ekologię, konkurencyjność i innowacyjność

Od teraz MŚP ubiegające się o kredyt w mBanku mogą skorzystać z gwarancji Biznesmax oraz dopłat do odsetek. Dzięki nowej gwarancji przedsiębiorcy mogą taniej sfinansować planowane inwestycje, takie jak np. instalacja fotowoltaiczna, która pozwoli zmniejszyć rachunki za prąd.

Nowa oferta jest już dostępna dla klientów biznesowych mBanku, dzięki współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. mBank pomaga sfinansować inwestycje środkami kredytu inwestycyjnego. BGK udziela gwarancji w ramach rządowego programu wsparcia przedsiębiorczości dofinansowanego z Unii Europejskiej. Gwarancja Biznesmax pozwala na bezpłatne zabezpieczenie 80% wartości kredytu inwestycyjnego (maks. do 2,5 mln euro gwarancji dla klienta), dzięki czemu jego koszty są niższe.
Dodatkową korzyścią dla MŚP korzystających z gwarancji Biznesmax jest możliwość uzyskania dopłat do odsetek od kredytu za pierwsze 3 lata od jego uruchomienia. Jeśli oprocentowanie kredytu zawartego w 2020 r. nie przekroczy 5% rocznie, mBank we współpracy z BGK zwróci w całości trzyletni koszt odsetek . W ten sposób przedsiębiorca może obniżyć koszty kredytu.
Z pomocą kredytów z gwarancją Biznesmax MŚP mogą realizować inwestycje zwiększające ich innowacyjność i konkurencyjność. mBank szczególnie jednak zachęca firmy do wykorzystania gwarancji Biznesmax do realizacji inwestycji proekologicznych, takich jak np. instalacja fotowoltaiczna czy termomodernizacja budynków, ale też projekty związane z gospodarką obiegu zamkniętego, elektromobilnością czy wykorzystaniem, innych niż słońce, odnawialnych źródeł energii.

Stawiamy sobie za cel oferowanie firmom możliwie najatrakcyjniejszych warunków finansowania działalności, tak żeby wspierać ich rozwój. Ale to nie wszystko: rozwój gospodarki chcemy łączyć z jej ‘zieloną’ transformacją. Sami chronimy środowisko, między innymi przez finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii. Zachęcamy do tego również naszych klientów, a nasza nowa oferta sprawia, że jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej

mówi Jarosław Fordoński, dyrektor ds. UE w mBanku.

Gwarancją Biznesmax mogą być objęte również kredyty udzielane przez mBank ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dzięki temu MŚP uzyskują jeszcze korzystniejsze warunki finansowania. Dodatkowo gwarancją Biznesmax można zabezpieczyć kredyt na finansowanie kosztów niekwalifikowanych, np. VAT projektów dofinansowanych z innych środków unijnych.
MŚP, które chciałyby skorzystać z gwarancji Biznesmax, zapraszamy do doradców mBanku. Pomożemy ustalić, czy firma spełnia określone przez BGK warunki uprawniające do skorzystania z kredytu na preferencyjnych warunkach. Więcej informacji o nowej ofercie można znaleźć na stronie internetowej mBanku.