Nowy dyrektor sprzedaży w UNIQA

Krzysztof Skarbek został powołany na stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży – Sieć Agencyjna w UNIQA. Nowy dyrektor będzie odpowiedzialny za realizację przyjętej przez Grupę strategii rozwoju sprzedaży w tym obszarze. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Zalegę, który zdecydował się przejąć zarządzanie rodzinną firmą.

Krzysztof Skarbek z rynkiem ubezpieczeń związany od 1994 roku. Doświadczenie w zarządzaniu zdobywał budując oddział Warta Vita w Lublinie. Przez wiele lat związany był z sektorem ubezpieczeń na życie jako dyrektor sprzedaży produktów korporacyjnych oraz ubezpieczeń indywidualnych (m.in. w Nordea, Credit Suisse/AXA, Compensa). Jako dyrektor sprzedaży agencyjnej uczestniczył we wprowadzaniu na polski rynek marki Proama. Bezpośrednio przed rozpoczęciem pracy w UNIQA był dyrektorem sprzedaży detalicznej Gothaer.

UNIQA rozwija się w oparciu o wielokanałowy model dystrybucji, w którym istotne znaczenie ma kanał wyłączny. Wysoki poziom kompetencji i długoletnie doświadczenie w codziennej pracy z agentami, poparte wieloma sukcesami w sprzedaży, sprawiają, że Krzysztof Skarbek jest, w naszym przekonaniu, odpowiednią osobą do zajęcia stanowiska dyrektora odpowiedzialnego za sieć agencyjną – mówi Andrzej Jarczyk, prezes zarządu UNIQA.

Sieć własna UNIQA składa się z 15 oddziałów, 51 przedstawicielstw, 55 agencji generalnych oraz 140 agencji UNIQA.

Nowy szef sprzedaży posiada zarówno doświadczenie we współpracy z siecią wyłączną, multiagentami, jak

i brokerami. Kierując Departamentem Rozwoju Produktów AXA zdobył praktykę w zarządzaniu produktami i ocenie ryzyka. Jest absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego hobby to narciarstwo i fotografia.

Krzysztof Skarbek zastąpił na stanowisku dyrektora sprzedaży Andrzeja Zalegę, który związany był z UNIQA od maja 2012 r. Obecnie zdecydował się przejąć zarządzanie rodzinną firmą, niezwiązaną z branżą ubezpieczeniową.

– Andrzej Zalega do ostatniego dnia pracy nie zwalniał tempa i był zaangażowany we wszystkie projekty dotyczące obszaru sprzedaży w UNIQA. Dziękujemy Andrzejowi za znaczący wkład w rozwój sprzedaży w UNIQA, za koleżeńskie relacje oraz otwartość i gotowość do współpracypodkreśla Andrzej Jarczyk.

źródło: UNIQA