Nowy podział kompetencji w Grupie PZU i zmiany w zarządzie PZU Życie

Dla realizacji ambitnych założeń strategii 3.0 w Grupie PZU dokonano zmiany w zakresie podziału odpowiedzialności według poszczególnych segmentów klientów.

Strategia PZU 3.0 wyznacza ambitne cele dotyczące wzrostu biznesu ubezpieczeniowego w poszczególnych segmentach, kładąc silny nacisk na wysoki poziom obsługi klienta. Tworząc PZU 3.0 chcemy aktywnie rozwijać obszary, w których jest istotny potencjał wzrostowy. Potrzeba do tego wzmocnienia segmentów i skupienia się na poziomie zarządczym na kliencie. Dlatego postanowiliśmy w ramach całej Grupy PZU osobno przypisać zakresy odpowiedzialności dla segmentów klienta indywidualnego i korporacyjnego  – mówi Andrzej Klesyk, prezesa PZU SA, przewodniczący RN PZU Życie SA.

W związku ze zmianami rezygnację z funkcji prezesa zarządu PZU Życie SA złożył Dariusz Krzewina. Teraz pozostając w zarządzie spółki życiowej i majątkowej będzie odpowiedzialny za pion klienta korporacyjnego w Grupie PZU.

Trudny rynek klienta korporacyjnego wymaga koncentracji sił i uwagi, by sprostać wyzwaniom biznesowym. W tym obszarze nastąpi zauważalna ofensywa. Planujemy wdrożenie systemowych rozwiązań zwiększających efektywność sprzedaży, rozwój doradztwa w zarządzaniu ryzykiem oraz najwyższy poziom jakości obsługi klientów i brokerów – mówi Dariusz Krzewina.

Za ofertę produktową, politykę cenową, marketing w Grupie PZU, Link 4 oraz koordynację działań sprzedażowych pomiędzy segmentami odpowiadać będzie Witold Jaworski, który obejmie też funkcję prezesa zarządu PZU Życie SA.

Chcę, byśmy pozostali liderem wyznaczającym standardy dla rynku. Do tego potrzeba jasnych i klarownych produktów i silniejszego wykorzystania nowych technologii. Kluczowe będzie przy tym stworzenie w przyszłości ekosystemu budującego lojalność oraz zwiększającego zaangażowanie klientów – mówi Witold Jaworski.

źródło: PZU