Nowy termin publikacji raportu rocznego BOŚ

Zarząd BOŚ wskazał nową datę publikacji danych rocznych. Raporty – jednostkowy i skonsolidowany – zostaną przekazane do publicznej wiadomości 21 marca 2016 r. 

Decyzja o zmianie daty przekazania raportów (z 7 marca na 21 marca) ma związek ze zmianami dokonanymi w składzie władz Banku. 15 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ  powołało nowy skład Rady Nadzorczej. Następnie Rada Nadzorcza dokonała zmian w Zarządzie Banku.

Ponadto 15 lutego 2016 r. NWZ BOŚ przyjęło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji, a sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r. Niecałe dwa tygodnie później Rada Nadzorcza BOŚ przyjęła warunki podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość planowanej przez Bank emisji akcji serii U to kwota w przedziale od 300 mln zł do 600 mln zł.

–  Zamiarem Zarządu Banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł – mówi Sławomir Zawadzki, p.o. Prezesa Zarządu.

Równolegle w Banku trwają intensywne prace nad strategicznymi kierunkami rozwoju BOŚ. Decyzja Zarządu dot. aktualizacji dotychczasowych dokumentów strategicznych Banku i przygotowania Ramowej Strategii BOŚ na lata 2016 – 2020 zapadła 25 lutego 2016 r.

 

źródło: mBank