Oświadczenie Banku Pekao

W związku z artykułem „Pekao i PZU urządzą Naczelnika” opublikowanym w dniu 03.06.2019 r. w Pulsie Biznesu, pragniemy oświadczyć, że tekst ten zawiera nieprawdziwe informacje.

Jednoznacznie pragniemy podkreślić, że żadne z TFI, którego założycielem, właścicielem lub współwłaścicielem jest PZU, nie brało udziału w tym postępowaniu i nie składało w nim żadnych ofert. Nie jest więc prawdą, że to właśnie TFI PZU prowadzi jakiekolwiek negocjacje w sprawie nabycia wierzytelności spółki Cosmar Polska Sp.z o.o. w upadłości (dalej „Cosmar”) od Banku Pekao S.A. Również żaden podmiot z grupy naszego Banku nie bierze udziału w przedmiotowym procesie sprzedaży.

Nieprawdą jest również teza zawarta w artykule, że bank wystawił na sprzedaż budynek należący do spółki Cosmar. Bank Pekao prowadzi jedynie postępowanie dotyczące sprzedaży wierzytelności jaką posiada wobec upadłej spółki Cosmar. Sprzedaż wierzytelności jest jednym z trybów mających na celu odzyskanie przez wierzyciela środków w sytuacji, w której dłużnik zaprzestaje ich dobrowolnej spłaty.  Wszczęcie procedury sprzedaży posiadanej przez Bank Pekao wierzytelności wobec Cosmar stanowiło naturalną konsekwencję uprzedniego ustalenia, iż dłużnik trwale zaprzestał obsługiwania zaciągniętego zobowiązania, co przełożyło się na wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu jego upadłości. Wszczęcie postepowania w przedmiocie sprzedaży wierzytelności w żaden sposób nie może być utożsamiane z postępowaniem dotyczącym sprzedaży nieruchomości.

Ponadto redaktor Grzegorz Nawacki, przygotowując materiał, nie zapytał biura prasowego Banku Pekao S.A. o udział w tym przetargu TFI należących do grupy PZU. Równocześnie pytał o inne TFI i ich udział w tym postępowaniu. Bank Pekao S.A. nie ma tu nic do ukrycia, działa transparentnie i podobnie jak w przypadku innych podmiotów, o które pytał pan redaktor, tak i w tym przypadku otrzymałby pełne informacje dotyczące TFI PZU i jego potencjalnego udziału w toczącym się postępowaniu, z uwzględnieniem zasad dotyczących tajemnicy tego postępowania przetargowego.

Mając powyższe na uwadze jako Bank Pekao S.A. rozważamy podjęcie dalszych kroków prawnych przeciwko redakcji Pulsu Biznesu.