Oświadczenie ERGO Hestii ws. naruszenia danych osobowych

Informujemy, że w ERGO Hestii nie doszło do wycieku danych. Wyjaśniamy, że w dniu 12 lutego nasz agent Unilink SA poinformował nas, że stwierdził nieautoryzowane usunięcie bazy logów, zawierających dane osobowe, ze swojego systemu  informatycznego. Usunięte logi dotyczą mniej niż 1% Klientów ERGO Hestii. Na chwilę obecną nie ma żadnych dowodów, że dostęp do danych  osobowych uzyskała osoba nieuprawniona.  Niemniej jednak w trosce o interes naszych Klientów zdecydowaliśmy się powiadomić  o tym zdarzeniu osoby, których dane znajdowały się w bazie logów. Potencjalne negatywne konsekwencje dla osób zostały opisane w przesłanym zawiadomieniu.

O naruszeniu danych zostały powiadomione odpowiednie organy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz policja.

Nasi Klienci zostali poinformowani, że naruszenie może skutkować powstaniem szkód majątkowych lub niemajątkowych takich jak: utrata kontroli nad danymi, kradzież lub sfałszowanie tożsamości, strata finansowa. Zwróciliśmy uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu, zasugerowaliśmy założenie konta w systemie informacji kredytowej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej oraz zgłoszenie faktu naruszenia danych właściwym organom ścigania np. policji czy prokuratury w celu zapobieżenia „kradzieży tożsamości”.