Oświadczenie Grupy PZU ws. publikacji Gazety Wyborczej

PZU jest największą grupą ubezpieczeniową działającą w Polsce. Jako Spółka dynamicznie rozwijająca portfolio produktów oraz dbająca o coraz wyższe standardy świadczonych usług, prowadzi badania wszystkich obszarów działalności.

Analiza potrzeb klientów oraz badanie ich spełnienia jest obowiązkiem PZU wynikającym z przepisów prawa oraz rekomendacji KNF. Przypisywanie ukrytych celów takim analizom może świadczyć o braku zrozumienia złożoności współczesnego rynku i potrzeb Spółki. W związku z przedmiotowym raportem, Ubezpieczyciel nie poniósł żadnych kosztów. Był on przygotowany w oparciu o dane badawcze upublicznione m.in. przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd ds. Cudzoziemców, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co zostało wykazane w przypisach raportu i nie powinno budzić żadnych wątpliwości.  Atak na p.o. Prezesa Zarządu PZU Życie S.A. jest częścią kampanii prezydenckiej, w którą w odróżnieniu od Gazety Wyborczej, Spółka nie jest zaangażowana.