Oświadczenie ING Banku Śląskiego nt. „Poland: Presidential election preview”

Odnosząc się do publikacji na stronie 300gospodarka.pl oraz pozostałych referujących do analizy ekonomicznej  „Poland: Presidential election preview” (źródło: https://think.ing.com/articles/poland-presidential-election-preview/) informujemy, że jako ING Bank Śląski nie wspieramy żadnej opcji politycznej i nie wskazujemy preferencji co do kandydatów startujących w wyborach.

Autorzy raportu nie wydali żadnej rekomendacji, ani nie wyrazili jakiegokolwiek poparcia dla kandydatów startujących w wyborach prezydenckich. W opublikowanym raporcie wskazali wpływ poszczególnych programów wyborczych na budżet. Inne wnioski są nadinterpretacją głównej myśli opracowania ekonomicznego.

Przedstawiona analiza skupia się wyłącznie na wpływie obietnic wydatkowych na sytuację budżetu i finansów publicznych. Opracowanie nie ma zatem żadnego związku z preferencjami politycznymi naszych ekonomistów czy banku. Tym bardziej nie stanowi formy deklaracji poparcia dla któregokolwiek z kandydatów na urząd Prezydenta RP.

Porównanie programów zostało wykonane przez ekonomistów pracujących w banku, który jest dealerem skarbowych papierów wartościowych i skierowane do inwestorów aktywnych na rynku długu. Stąd głównym punktem artykułu jest wpływ programów na deficyt, podaże obligacji i ich ceny. Takie stosowne doprecyzowanie znajduje się w raporcie źródłowym, tym samym podkreślając właściwą interpretację analizy ekonomicznej.