Oświadczenie PZU ws. zakupu akcji Banku BPH

W nawiązaniu do artykułów prasowych opublikowanych w dniach 8 i 9 października 2015 r. PZU SA informuje, że spekulacje medialne dotyczące złożenia przez PZU SA wiążącej oferty cenowej na zakup akcji Banku BPH SA są nieprawdziwe. W szczególności informujemy, że PZU SA nie została przyznana wyłączność do negocjacji, ani Spółka nie złożyła wiążącej oferty w tym zakresie.

źródło: PZU