Oświadczenie: sytuacja finansowa mBanku bardzo dobra

Sytuacja finansowa mBanku jest bardzo dobra i nie ma mowy o jakichkolwiek trudnościach.

mBank jest czwartym największym bankiem w Polsce pod względem aktywów, których wartość wynosi 118,8 mld zł.

Na koniec grudnia 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy mBanku wynosił 20,2%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 był równy 16,7%, więc pozostawały one na bardzo bezpiecznym poziomie przy minimalnych wymogach kapitałowych Komisji Nadzoru Finansowego dla mBanku wynoszących na tę datę odpowiednio 16,39% i 12,29% i minimalnych wymogach europejskich odpowiednio 8,0% i 6,0%.

Tylko w 2015 roku Grupa mBanku osiągnęła zysk netto 1,3 mld zł, jeden z najwyższych w sektorze bankowym, co świadczy o wysokiej zdolności do generowania przychodów budujących nowy kapitał. Rosną wolumeny kredytów i depozytów, transakcyjność klientów oraz ich liczba. Audytorem banku za 2015 roku była firma Ernst&Young, która 25 lutego 2016 r. przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe banku za ten rok.

W poniedziałek, 29 lutego 2016 r. agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminową ocenę mBanku na poziomie ‘BBB-‘, podtrzymując jednocześnie jej pozytywną perspektywę. Agencja podkreśliła odporną rentowność banku i większą elastyczność kapitałową, a także wskazała na stabilną jakość aktywów oraz silną pozycję instytucji, zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym.

Bank, podobnie jak inne tego typu instytucje, jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Uczestniczy we wszystkich europejskich testach stresu i transparentności i systematycznie je zalicza.

Raporty finansowe i wyniki banku dostępne są publicznie na stronach: https://mbank.pl/relacje-inwestorskie/

źródło: mBank