Partnerstwo strategiczne Atlantic Council I PZU

W piątek, 14 grudnia 2018 r., podczas dorocznego Forum Atlantic Council w Waszyngtonie, Atlantic Council i PZU SA podpisały wieloletnią umowę o partnerstwie strategicznym. W jego ramach PZU będzie wspierać organizowane przez Atlantic Council obchody stulecia współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską oraz angażować się w pogłębianie sojuszu strategicznego oraz relacji gospodarczych pomiędzy oboma krajami.

Porozumienie jest filarem kampanii Atlantic Council realizowanej pod hasłem „100 lat razem”, która obejmuje inwestycje organizacji w Polsce oparte o wspólne wartości i zbieżne interesy, a także wspiera zaangażowanie w tworzenie silnej transatlantyckiej wspólnoty wolności. Umowa jest również ważnym elementem Inicjatywy Środkowoeuropejskiej Atlantic Council, która ma rozwijać współpracę poprzez wdrażanie strategii wspierania Europy Środkowej, umożliwiającą inwestycje w relacje pomiędzy USA a regionem środkowoeuropejskim.

– Misją Atlantic Council jest współpraca z sojusznikami w celu zabezpieczenia przyszłości, ale nie możemy realizować tej wizji sami. Naszymi sojusznikami są wiodące firmy. – powiedział Prezydent i CEO Atlantic Council, Frederick Kempe 

Europa Środkowa, z Polską na czele, ma potencjał, aby stać się ważnym ośrodkiem napędzającym wzrost gospodarczy, innowacyjną politykę i odważne koncepcje dotyczące przyszłości, a partnerzy tacy jak PZU pomogą nam stawić czoła wyzwaniom tego stulecia.

W ramach inwestowania w Europie Środkowej Atlantic Council realizuje we współpracy z PZU kilka kluczowych projektów, takich jak:

  • Promocja Inicjatywy Trójmorza i wspieranie projektów dotyczących transgranicznej energetyki, transportu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, które mają istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i integracji Europy Środkowej w ramach Unii Europejskiej. Atlantic Council oraz PZU podejmą współpracę w celu pogłębiania strategicznych i gospodarczych relacji pomiędzy USA a regionem, w tym także poprzez zachęcanie przedstawicieli amerykańskiego sektora prywatnego do zaangażowania się w projekty w ramach inicjatywy Trójmorza.
  • Organizacja dorocznej konferencji inwestycyjnej w Stanach Zjednoczonych w celu wzmacniania związków gospodarczych pomiędzy USA a Polską oraz propagowania inwestycji w Europie Środkowowschodniej. Podczas konferencji spotkają się kluczowi liderzy biznesu, inwestorzy, przedsiębiorcy, osoby opiniotwórcze i decydenci.
  • Wspieranie PZU do umacniania pozycji lidera branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bardzo się cieszę z tego nowego i ważnego partnerstwa PZU z Atlantic Council – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA. – To bardzo ważny czas dla USA i Polski, w którym należy kontynuować współpracę między naszymi krajami. Z niecierpliwością oczekuję także na możliwość współpracy z organizacją przy wzmacnianiu strategicznej narracji dotyczącej historii sukcesu gospodarczego Polski i Europy Środkowowschodniej.