Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, czyli jak zmienia się sektor finansowy

PATRONAT MEDIALNY: mojebankowanie.pl

16-17 października  2019 r. The Westin Warsaw Hotel w Warszawie odbędzie się kolejne Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń składające się z: 18. edycji Warsaw International Banking Summit oraz 14. edycji Insurance Forum. Jest to cykliczne wydarzenie skupiające kluczowe osobistości i spółki reprezentujące sektor finansowy.

Spotkanie rozpocznie się od części wspólnej składającej się z 3 paneli. Pierwszy skupi się na wpływie zmian klimatycznych na modele biznesowe sektora finansowego. Omówione zostaną m.in. możliwości krajowe, potencjalne działania prewencyjne i edukacyjne w odpowiedzi na zachodzące zmiany oraz finansowanie zrównoważonego rozwoju. Druga część opowie o innowacjach w kontekście wyznaczania trendów w sektorze. Prelegenci odpowiedzą na pytania związane z instytucjami finansowymi przyszłości oraz cyfryzacją w kontekście wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych.  Skupią się także na standaryzacji procesów, rozwiązaniach RPA oraz chatbot’ach i ich zastosowaniu w finansach. Ostatni panel części wspólnej będzie poświęcony atrakcyjności instytucji finansowych jako potencjalnych pracodawców i karierze w sektorze finansowym.

Podczas dalszej części kongresu każdy z uczestników będzie miał szansę na głębsze spojrzenie w kierunku sektora ubezpieczeniowego lub bankowego podczas oddzielnych ścieżek tematycznych. Pojawią się istotne i aktualne tematy związane z branżą ubezpieczeniową, wśród nich: oferta produktowa ubezpieczycieli na miarę XXI wieku, innowacje, nowa mobilność oraz  najważniejsze trendy w sektorze ubezpieczeń. Nie zabraknie również zagadnień poświęconych światu bankowości takich jak: transformacja operacji/back office, konkurencja ze strony nowych podmiotów na rynku kapitałowym, świat po open banking, nowe potrzeby klientów  oraz wiele innych.

O wartość merytoryczną dyskusji o wyzwaniach, przed którymi stoi branża finansowa, dbają dwie Rady Programowe: jednej przewodniczy Mariusz Grendowicz (Banking Forum), drugą kieruje Artur Olech (Insurance Forum).  W dyskusjach uczestniczą również kluczowi przedstawiciele branży finansowej oraz firm technologicznych.

Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń to wydarzenie, które już od wielu lat jest stałym punktem programu rozwoju świata finansów. Mamy okazję i przyjemność spotykać się z liderami, którzy kreują i rozwijają świat bankowości i ubezpieczeń. To miejsce, w którym możemy dyskutować o nowych trendach i rozwiązaniach, z którego czerpiemy wiele inspiracji.” – Paweł Bandurski, Prezes Zarządu, Bank BPH

Jesienna edycja Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, będzie doskonałą okazją do zapoznania się z szerokim spektrum interesujących tematów, praktycznych strategii oraz czołowych przedstawicieli sektora finansowego.

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska, firmy organizującej kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm.

Wszelkie informacje na temat Spotkania Liderów i Bankowości można znaleźć za pośrednictwem oficjalnej strony kongresu: bankowosciubezpieczenia.pl oraz profili społecznościowych na portalach Facebook, Twitter oraz LinkedIn.