Pekao Faktoring podpisał pierwszą umowę faktoringu ze wsparciem gwarancją BGK

Pekao Faktoring, lider rynku faktoringowego w Polsce, podpisał pierwszą umowę faktoringu zabezpieczonego gwarancją BGK. Projekt zabezpieczenia gwarancją BGK limitów faktoringowych to pionierskie rozwiązanie nie tyko w Polsce, ale także na skalę europejską. Pekao Faktoring jest pierwszym faktorem, który podpisał umowę z BGK oraz uzyskał gotowość operacyjną do oferowania klientom nowego rozwiązania.

– Podpisanie pierwszej umowy potwierdza aktywny udział naszej spółki w programie organizowanym przez BGK. Wprowadzenie rozwiązania faktoringu z gwarancją BGK spotkało się z dużym zainteresowaniem faktorantów. Niedługo będą podpisywane kolejne umowy faktoringu z gwarancją BGK a zainteresowanie klientów przekłada się na dalsze procesowane wnioski – mówi Dariusz Jamroży, prezes Pekao Faktoring.

Pekao Faktoring konsekwentnie realizuje misję wsparcia płynności przedsiębiorstw na krajowym rynku, co potwierdza zarówno proaktywnym podejściem do klientów, wspierającym ich płynność w szczególnie trudnym okresie pandemii, jak również aktywnym oferowaniem faktoringu z gwarancją BGK.

Z programu faktoringu z gwarancją BGK można korzystać do końca bieżącego roku.