Pekao Investment Banking wsparło przejęcie przez polski fundusz Luma Automation spółki na Węgrzech

Pekao Investment Banking było wyłącznym doradcą transakcyjnym przy przejęciu przez polską Luma Automation (część grupy kapitałowej Luma Holding) 100 proc. udziałów węgierskiego producenta metalowych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego oraz maszynowego spółki Iron-Tech Zrt.

Do zadań Pekao Investment Banking należała strukturyzacja transakcji, modelowanie biznesowe i finansowe oraz wsparcie klienta przy pozyskaniu finansowania z dwóch międzynarodowych banków. Zamknięcie transakcji nastąpiło 18 lutego.

– Cieszę się, że grupa Pekao mogła wziąć udział w tej transakcji, a moja satysfakcja jest tym większa, że mogliśmy pomóc w ekspansji polskiego holdingu, który dynamicznie rozwija się na rynkach zagranicznych – powiedział Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący w grupie Pekao bankowość korporacyjną i inwestycyjną.

– Pekao Investment Banking jest i chce być liderem polskiego rynku bankowości inwestycyjnej, a to oznacza, że chce na nim wyznaczać trendy. Bez wątpienia takim trendem jest ekspansja zagraniczna polskich firm i coraz mocniejsza integracja regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ta transakcja jest wyjątkowa, bo jest transgraniczna, ale także dlatego, że udało się ją zrealizować w niezwykle trudnym czasie epidemicznym – powiedział Maciej Jacenko, prezes Pekao Investment Banking.

Luma Automation jest polskim wyspecjalizowanym funduszem inwestycyjnym należącym do grupy Luma Holding. Fundusz buduje kompetencje w branży zaawansowanych technologii produkcji i obróbki metali. Inwestycja na ważnym dla tej branży rynku węgierskim wzmacnia obecność grupy Luma Holding w Europie Środkowej oraz w samej branży motoryzacyjnej.

Iron-Tech jest węgierskim przedsiębiorstwem zajmującym się precyzyjną obróbką metali i inżynierią mechaniczną, skupiającym się na klientach z branż: motoryzacyjnej, kolejowej i maszynowej. Zakłady spółki są zlokalizowane w południowo-zachodnich Węgrzech w miejscowości Szigetvar. Zapewnia dobry dostęp do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Wśród klientów spółki są światowi liderzy w swoich dziedzinach, w tym Denso, Borg Warner, Bosch Rexroth, Knorr-Bremse. W 2020 roku Iron-Tech odnotował, według wstępnych danych, 64 mln zł przychodów, przy 17 mln zł EBITDA.