Pierwsze półrocze ERGO Hestii: jakość potwierdzona dynamiką

Grupa ERGO Hestia zamknęła pierwsze półrocze ponadrynkową dynamiką sprzedaży. Realizacja potrzeb klientów przez pryzmat jakości pokazuje, że klienci w ubezpieczeniach cenią ją.

KOMENTARZ DO WYNIKÓW FINANSOWYCH

W pierwszym półroczu 2015 r. składka przypisana brutto Grupy ERGO Hestia wyniosła 2,638 mld zł i była o 8,4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (rynek zanotował wzrost 1,3 proc.). Wyniki finansowe były dodatnie – zysk netto spółek Grupy sięgnął 42,80 mln zł a wynik techniczny wyniósł 27,92 mln zł.

Sprzedaż ubezpieczeń największej spółki Grupy – ERGO Hestii oferującej ubezpieczenia majątkowe – rosła z dynamiką 104,8  proc., osiągając poziom 1,806 mld zł (rynek: 1,4 proc.). Również spółka życiowa może pochwalić się wysoką dynamiką sprzedaży 117,4 proc., co przyniosło jej 831,73 mln zł składki w pierwszym półroczu (rynek: 1,3 proc.). Wyniki spółki życiowej są efektem kontynuacji współpracy ubezpieczyciela z sektorem bankowym oraz dobrej sprzedaży produktów życiowych klientom detalicznym.

– Wynik techniczny jest w przypadku ERGO Hestii efektem spadku rentowności ubezpieczeń korporacyjnych oraz zeszłorocznej fuzji z MTU, kiedy przejęliśmy duży portfel ubezpieczeń OC komunikacyjnych i wciąż pracujemy nad poprawą jego opłacalności – komentuje Grzegorz Szatkowski, wiceprezes ERGO Hestii ds. finansowych. Natomiast wynik finansowy jest zależny od sytuacji na rynkach finansowych. Tutaj w szczególności dało się odczuć spadającą rentowność papierów skarbowych – dodaje Grzegorz Szatkowski.

NAJWYŻSZY STANDARD OCHRONY dla klientów korporacyjnych i detalicznych

W pierwszym półroczu tego roku Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych po raz 8 w ostatnich 10 latach potwierdziło najwyższą jakość współpracy z ERGO Hestią w zakresie dostosowania oferty do rynku, serwisu sprzedażowego a także likwidacji szkód dla partnerów korporacyjnych. Uznanie brokerów znajduje potwierdzenie w liczbach – ERGO Hestia ubezpiecza:

  • ponad 200 tysięcy firm,
  • 9 z 10 najcenniejszych polskich marek,
  • 8 z 10 największych firm w Polsce,
  • 70% najbardziej innowacyjnych firm w Polsce.

Wyniki badania Net Promotor Score (NPS) potwierdzają natomiast, że klienci detaliczni ERGO Hestii polecają naszą likwidację szkód dwukrotnie częściej* niż klienci innych towarzystw ubezpieczeniowych. Od 1 kwietnia tego roku, kiedy najwięksi polscy ubezpieczyciele wdrożyli system Bezpośredniej Likwidacji Szkód, klienci zgłosili ponad 15 000 szkód, z czego prawie 25% zgłoszonych zostało do ERGO Hestii.

W pierwszym półroczu jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce zaproponowaliśmy naszym klientom dwa nowatorskie rozwiązania: Osoby oczekujące spersonalizowanej opieki mogą się zgłosić do pierwszego w polskich ubezpieczeniach Rzecznika Klienta a najbardziej kreatywni mogą zgłaszać pomysły na rozwój ubezpieczeń na crowdsourcingowym Forum Idei.

DANE FINANSOWE SPÓŁEK

Spółki Grupy ERGO Hestia: Dynamika sprzedaży w przypadku ubezpieczeń majątkowych wyniosła: 104,8 proc., w ubezpieczeniach życiowych natomiast: 117,4 proc. Spółka majątkowa razem z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia osiągnęła wartość składki przypisanej brutto na poziomie 2,638 mld zł.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, które oferuje ubezpieczenia majątkowe, w pierwszym półroczu 2015 roku zebrało 1,806 mld zł składki przypisanej brutto – czyli o 4,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Zysk netto firmy wyniósł od stycznia do końca czerwca 2015 r. 26,91 mln zł (dynamika 26,4 proc.), a wynik techniczny w tym okresie sięgnął 8,92 mln zł (dynamika 10,7 proc.).

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA zebrało 831,73 mln zł składki przypisanej brutto. Jej wartość w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2014 jest wyższa o 17,4 proc. Zysk netto spółki wyniósł 15,89 mln zł (dynamika 149,7 proc.), a wynik techniczny zamknął się na poziomie 19,01 mln zł (dynamika 164,2 proc.).

*Badanie przeprowadzone na 685 Klientach (ERGO Hestia 491 i Rynek 194) w obszarach współpracy z ERGO Hestią takich jak doradztwo agenta, likwidacja szkód, obsługa oraz ogólne polecenia towarzystw ubezpieczeniowych.

źródło: ERGO Hestia