Pierwsze półrocze nie było dobre dla ubezpieczycieli

Polska Izba Ubezpieczeń niedawno opublikowała informacje dotyczące sytuacji ubezpieczycieli w pierwszej połowie bieżącego roku. Te dane wskazują, że dla sektora ubezpieczeniowego pierwszy oraz drugi kwartał 2015 roku, nie był szczególnie udany. Spadek zysków odnotowały również firmy ubezpieczeniowe z działu pierwszego. Do tej pory, ubezpieczyciele „życiowi” z kwartału na kwartał mieli coraz lepsze wyniki.

Polisy z UFK są coraz ważniejsze, a OC przynosi firmom duże straty

Na podstawie danych Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) można przygotować zestawienie prezentujące wysokość składek oraz odszkodowań w najważniejszych kategoriach i grupach ubezpieczeń (patrz poniższa tabela). Informacje zebrane przez PIU wskazują, że składka przypisana brutto dla całego działu pierwszego (polisy na życie) wzrosła tylko o 1,31%.

Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl zwraca uwagę, że o wiele większe zmiany dotyczyły poszczególnych grup ubezpieczeń z działu pierwszego. Nadal była widoczna marginalizacja tradycyjnych polis na życie (spadek składki o 16,97% w relacji do I połowy 2014 r.). Wspomnianą zmianę skompensował wzrost składek dla polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (roczna zmiana o 15,60%). Warto jednak zwrócić uwagę, że ubezpieczenia z UFK wygenerowały znacznie większe koszty odszkodowań i świadczeń, niż rok wcześniej (zmiana: +37,72%). Dla ubezpieczycieli z działu I korzystny był natomiast duży spadek odszkodowań i świadczeń związanych z tradycyjnymi ubezpieczeniami na życie (-28,66%).

W przypadku polis innych niż „życiowe” (dział drugi), ubezpieczyciele odnotowali niewielki wzrost składki (o 1,37% w stosunku do I poł. 2014 r.). W tym samym okresie odszkodowania wzrosły jednak o 6,89% (patrz poniższa tabela). Nina Kuczyńska zaznacza, że taka zmiana pogorszyła wyniki firm sprzedających ubezpieczenia majątkowe i pozostałe ubezpieczenia osobowe (dział II). Szczególnie niekorzystne były zmiany dotyczące polis OC dla kierowców. Odszkodowania z tych ubezpieczeń w ujęciu rocznym wzrosły o 14,57%, przy równoczesnym spadku składki przypisanej brutto o 1,44%. Efektem była bardzo duża strata techniczna z komunikacyjnych ubezpieczeń OC (-327 mln zł). Po pierwszej połowie 2014 r. analogiczna strata wynosiła „tylko” 28,1 mln zł. „Warto wspomnieć, że po pierwszej połowie 2015 r. polisy Autocasco również przyniosły ubezpieczycielom stratę (-27 mln zł). Rok wcześniej wynik techniczny z AC był jeszcze korzystny (+175,4 mln zł)” – mówi Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

ubea

Ubezpieczyciele „majątkowi” zarobili o 30% mniej niż rok temu …

Zmiany składek oraz świadczeń i odszkodowań mają bezpośredni wpływ na poziom zysków, które ubezpieczyciele odnotowali w pierwszej połowie 2015 r. Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń wskazują, że firmy funkcjonujące w dziale drugim musiały się pogodzić z obniżką zysku o 30,38% (patrz poniższe zestawienie). „Łączne zyski osiągane przez ubezpieczycieli w dziale pierwszym i drugim, od stycznia do czerwca 2015 r. były zbliżone. Rok wcześniej różnica zysków na korzyść firm z działu drugiego wynosiła jeszcze 40%” – dodaje Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Nina Kuczyńska zaznacza, że półroczny zysk z polis na życie również spadł (z 1,84 mld zł w I poł. 2014 r. do 1,70 mld zł w I poł. 2015 r.). Tę siedmioprocentową zmianę trudno jednak porównywać z pogorszeniem zyskowności działu drugiego. W obydwu przypadkach (dział I oraz dział II), koszty działalności ubezpieczeniowej wzrosły o około 5%. Ubezpieczycielom „majątkowym” dodatkowo zaszkodził znaczny wzrost wypłaconych odszkodowań.

ubea2

Wyniki z pierwszego półrocza stanowią sygnał ostrzegawczy dla branży ubezpieczeniowej. Oczywiście trzeba pamiętać, że sytuacja poszczególnych towarzystw jest zróżnicowana. Tym niemniej, spadek ogólnych zysków zasługuje na uwagę. Pogorszenie wyników na pewno spotka się z reakcją towarzystw funkcjonujących w dziale drugim. „Te firmy w dłuższej perspektywie nie pozwolą sobie na dopłacanie ponad 350 mln zł do polis komunikacyjnych. Dlatego można oczekiwać, że podwyżki składek płaconych przez kierowców nadal będą kontynuowane” – podsumowuje Nina Kuczyńska z porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Źródło: porównywarka ubezpieczeń Ubea.pl.