PKO Bank Polski czołowym partnerem mikro, małych i średnich firm

  • Lider sprzedaży gwarancji de minimis.

  • Największy udział Banku w łącznej wartości udzielonych gwarancji.

PKO Bank Polski – lider sprzedaży gwarancji de minimis – został uhonorowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, nagrodą za największy udział w łącznej wartości udzielonych gwarancji od początku funkcjonowania programu (marzec 2013 ).

Bank oferując gwarancję szerokiemu gronu klientów i maksymalizując ich wartość, wspiera krajową gospodarkę na wielu płaszczyznach. Wręczenie nagrody odbyło się podczas konferencji „Gwarancje BGK na rzecz odpowiedzialnego rozwoju MŚP”. Statuetkę odebrał Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes Zarządu Banku z rąk Beaty Daszyńskiej-Muzyczki, prezes BGK.

PKO Bank Polski konsekwentnie wspiera rozwój polskiej przedsiębiorczości. Poprzez bogatą i elastyczną ofertę kredytową zapewnia finansowanie bieżących i inwestycyjnych potrzeb klientów. Dzięki podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowie Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, wiele przedsiębiorstw otrzymało szansę uzyskania finansowania. Umożliwiło im to dokonanie inwestycji, poprawę lub utrzymanie pozycji na rynku. Bank od początku istnienia programu obsłużył ponad 20% przedsiębiorców (35 tys. klientów) korzystających z de minimis, utrzymując w każdym roku pozycję lidera sprzedaży. Łącznie udzielił gwarancji na ok. 8,9 mld zł, wygenerował ponad 16 mld zł akcji kredytowej.

Współpraca PKO Banku Polskiego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie oferty dla małych i średnich firm systematycznie się rozwija. Przedsiębiorcy, będący klientami PKO Banku Polskiego oprócz gwarancji de minimis mogą korzystać z zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego, pożyczki lub kredytu inwestycyjnego gwarancjami w ramach programu PLG COSME.