PKO Bank Polski i start-upy przy jednym stole

„Innowacyjność” to słowo, odmieniane w różnych przypadkach, chyba najczęściej padało podczas spotkania D-RAFT Corporate Demo Day „FinTech & Mobile”. W Campus Warsaw, zainicjowanym przez Google na warszawskiej Pradze, spotkali się przedstawiciele dużego biznesu i młodzi przedsiębiorcy. Współorganizatorem spotkania, podczas którego prezentowane były nowatorskie rozwiązania w obszarze finansów, był PKO Bank Polski. To pierwsze, ale nie ostatnie spotkanie z udziałem największego polskiego banku.

Podczas spotkania swoje rozwiązania miało szansę zaprezentować 11 startupów. Wśród nich znalazł się projekt z PolskiAtsora i jej platforma Momentum służąca do analizy bieżących kosztów oraz przychodów firmy. Dzięki temu rozwiązaniu można oszczędzić czas, ponieważ zintegrowana jest z innymi aplikacjami i dzięki temu następuje automatyczna wymiana danych. Platforma pozwala kontrolować finanse poprzez bieżącą analizę i kategoryzację kosztów oraz przychodów i planowanie cashflow. Służy dodatkowo do zarządzania cyklem sprzedaży, analizy i wizualizacji hipotez biznesowych. Z kolei londyńska firma pokazała swoją ofertę oprogramowania i produktów bankowych, począwszy od bankowości internetowej i mobilnej.

– Współczesny rynek, który podlega dynamicznym zmianom w wielu interesujących kierunkach wymaga otwartości na inspiracje, mających bezpośrednie przełożenie na innowacyjność. W tym celu warto wspierać ambitne i nowatorskie projekty, o dużym potencjale rynkowym mówi Jakub Grzechnik, dyrektor Centrum Bankowości Mobilnej i Internetowej PKO Banku Polskiego.

Nowatorskie projekty i elastyczność młodych firm oraz know-how korporacji to doskonały sposób do budowania pozycji w obszarze rozwiązań technologicznych na rynku globalnym. Podczas indywidulanych sesji z przedstawicielami PKO Banku Polskiego, młodzi przedsiębiorcy mieli doskonałą możliwość do zaprezentowania swoich projektów, przedyskutowania pomysłów oraz omówienia szansy na rozwój biznesu na konkurencyjnym rynku międzynarodowym. Dzięki takim inicjatywom PKO Bank Polski poszukuje obszarów, w których mógłby wspierać oryginalne i nieszablonowe przedsięwzięcia, wprowadzając najlepsze rozwiązania do organizacji.

– Konfrontacja z nowymi rozwiązaniami będzie z pewnością ożywczym impulsem do wypracowania innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby naszej organizacji. Zaprosiliśmy do dialogu młode firmy, które posiadają kompleksowy pomysł na biznes i są w stanie w oparciu o nowoczesne technologie stworzyć konkurencję na rynku finansowym podkreśla Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji i Doświadczeń Klienta PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Polski po raz pierwszy wsparł tego typu inicjatywę, w niedalekiej przyszłości planuje organizację kolejnych inicjatyw, warsztatów i spotkań z młodymi przedsiębiorcami. Głównym celem prowadzonych działań jest włączenie do oferty najlepszych usług i projektów technologicznych przygotowanych przez młodych twórców.

D-RAFT Corporate Demo Day  to inicjatywa mająca na celu przedstawienie najciekawszych rozwiązań technologicznych oraz promocji współpracy największych korporacji z wiodącymi, europejskimi start-upami. Każde spotkanie daje menedżerom z takich firm jak PKO Bank Polsk, Mastercard czy Orbis łatwy dostęp do odpowiadających na ich potrzeby projektów z międzynarodowego ekosystemu ponad 200 akceleratorów, funduszy inwestycyjnych i parków technologicznych.D-RAFT pomaga śledzić i odkrywać nowe szanse poprzez regularne alerty w obszarach kluczowych dla strategii firmy. Oprócz realizacji dedykowanych korporacjom programów w modelu „pitch to pilot”, D-RAFT buduje międzynarodową społeczność liderów odpowiedzialnych za rozwój innowacji i corporate venturing w Europie, organizując regularne sesje wymiany doświadczeń i Corporate Demo Days, prezentujące najciekawsze start-upy w wybranych dziedzinach.

źródło: PKO Bank Polski