PKO Bank Polski nagrodzony w konkursie „Orzeł Innowacji”

PKO Bank Polski zwyciężył w konkursie „Orzeł Innowacji” w kategorii usługa. Kapituła doceniła udomowienie przez bank technologii blockchain i przyznała mu za to tytuł „Orzeł Innowacji Projekt 2019”.

– Technologia blockchain, w coraz większym stopniu, będzie wpływać na funkcjonowanie i konkurencyjność polskiego sektora bankowego oraz krajowej gospodarki. W PKO Banku Polskim jesteśmy w stanie szybko i efektywnie adaptować nowinki technologiczne. Zwłaszcza takie, które pozwalają na optymalizację procesów i obniżenie kosztów obsługi – powiedział Michał Kalinowski, Product Owner Zespołu Blockchain w PKO Banku Polskim odbierając nagrodę

PKO Bank Polski, jako pierwszy w kraju, dokonał pełnego wdrożenia rozwiązania bazującego na technologii blockchain, co było również największym jej zastosowaniem w europejskim sektorze bankowym. Doprowadziła do tego współpraca banku z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz polsko-brytyjskim startupem Coinfirm, wyselekcjonowanym w programie akceleracyjnym „Let’s fintech with PKO Bank Polski!” Po stronie KIR w projekt zaangażowane były IBM oraz Accenture. Dzięki wypracowanemu rozwiązaniu klienci banku otrzymują zmiany regulaminów produktowych drogą elektroniczną.
Wdrożenie umożliwia rozwój know how. Działająca w Banku Formacja R&D poszukuje zastosowań dla technologii blockchain, w obszarach technologii, biznesu i regulacji. Ambicją Formacji jest również poszukiwanie nowych modeli biznesowych bazujących na technologii blockchain i komercjalizacja wypracowanych rozwiązań.
PKO Bank Polski kontynuuje drogę cyfrowej transformacji. Wykorzystuje innowacje i nowoczesne technologie zwinnie przekształcając się w PKO Bank Przyszłości. Koncentruje się na poprawie doświadczeń klienta. Rozszerza pakiet usług opartych na danych dostępnych w czasie rzeczywistym. Digitalizuje procesy wykorzystując m.in. robotyzację, sztuczną inteligencję, zaawansowaną analitykę danych.
Celem konkursu „Orzeł Innowacji” jest wyłonienie i nagrodzenie przedsiębiorstw, które podjęły się nowatorskich zmian wprowadzając najnowocześniejsze technologie. Inicjatorem konkurs jest „Rzeczpospolita”, a partnerem merytorycznym – Grant Thornton.