PKO Bank Polski najlepszy wśród instytucji finansowych w konkursie The Best Annual Report

  • Bank po raz 5. otrzymał nagrodę „The Best of The Best”.

  • 1. miejsce w kategorii banki i instytucje finansowe.

  • Wyróżniony za sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

Po raz piąty, PKO Bank Polski otrzymał nagrodę „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny (The Best Annual Report) prowadzonym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Kapituła konkursu przyznała Bankowi najwyższą liczbę punktów (91,88 pkt.) w kategorii banki i instytucje finansowe. Został też wyróżniony zasprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.

– Naszą intencją jest, aby wyniki finansowe PKO Banku Polskiego zaskakiwały rynek wyłącznie w pozytywnym wymiarze, a sam bank był pod tym względem do bólu transparenty. Kładziemy duży nacisk na dobrą komunikację z rynkiem, co doceniają nasi inwestorzy. Jednym z kluczowych elementów komunikacji są sprawozdania finansowe, dlatego szczególnie dbamy o jakość prezentowanych w nich danych, przejrzystą formę raportu i jego użyteczność. Cieszę się, że już po raz piąty sprawozdania banku otrzymały nagrodę „The Best of The Best” w konkursie na najlepszy raport roczny przeprowadzanym przez  Instytut Rachunkowości i Podatków. Postawienie naszych raportów za wzór do naśladowania przez pozostałe spółki publiczne motywuje nas do dalszego doskonalenia – powiedział Bartosz Drabikowski, wiceprezes Zarządu Banku odbierając nagrodę.

– Raport roczny PKO Banku Polskiego za rok 2016 jest modelowym raportem i przykładem jak należy komunikować się z rynkiem. W punktacji ogólnej odnotował progres w jakości osiągając 91,88 pkt na 100 pkt. Ponadto znacznie wzrosła wartość użytkowa sprawozdania z działalności, któremu kapituła przyznała 29 pkt. na 30 możliwych oraz sprawozdania finansowego (wzrost punktacji z 36,50 do 38,83 pkt. na 40). Na uwagę zasługuje fakt, że spółka przygotowując raport online uwzględniła w nim elementy raportowania zintegrowanego. Gratulujemy całemu zespołowi – powiedziała Małgorzata Gula, prezes Zarządu, Instytutu Rachunkowości i Podatków.

Już po raz dwunasty Instytut Rachunkowości i Podatków ogłosił wyniki konkursu „The Best Annual Report”. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów oczekujących wiarygodnych informacji. Adresowany jest do wszystkich spółek przygotowujących skonsolidowane raporty roczne wg MSSF/MSR. Konkurs na stałe wpisał się w kalendarz najważniejszych wydarzeń rynku kapitałowego. Służy środowisku i kształtowaniu dobrych praktyk w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych.