PKO Bank Polski wśród „Najważniejszych firm dla Polski”

PKO Bank Polski został wyróżniony w Rankingu Rzeczpospolitej „Najważniejsze firmy dla Polski”, jako jedyny bank w branżowej kategorii finanse, za kompleksowość oferty, innowacyjność oraz wyznaczanie trendów na rynku. Ponadto kapituła doceniła bank za zaangażowanie w walkę z epidemią Covid -19. Bank znalazł się też na liście wiodących firm w kategorii grupa kapitałowa – spółki prywatne i instytucje finansowe oraz w gronie uznanych firm z ponad 100-letnią tradycją.

PKO Bank Polski ma kluczowe znaczenie dla rodzimej gospodarki, rozwoju i przyszłości całego kraju. Od ponad stu lat towarzyszy Polakom w codziennym życiu, rozumie ich potrzeby, wspiera krajowe firmy i samorządy, co bezpośrednio wpływa na wzrost gospodarczy kraju i jakość życia społecznego. Grupa kapitałowa banku jest jedną z największych grup finansowych Europy Środkowo – Wschodniej. Na polskim rynku wyróżnia się wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają jej stabilny oraz bezpieczny rozwój i pozwalają stawiać czoła wyzwaniom jakie przyniosła epidemia Covid-19.
Jako lider sektora bank stanowi ważną częścią krajowej gospodarki. Włączył się w prace nad systemem dystrybucji subwencji finansowych z PFR za pośrednictwem bankowości elektronicznej i udostępnił przedsiębiorcom możliwość złożenia wniosku o wsparcie. Ponadto jest jedynym bankiem, który w ramach Tarczy Finansowej dla największych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii obsługuje preferencyjnie oprocentowane pożyczki płynnościowe i preferencyjne w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. Łączna wartość obu instrumentów finansowych to 17,5 mld zł.
Bank wyznacza trendy na rynku instytucji finansowych w Polsce. Nowoczesna technologia, zaawansowana analityka, czy ścisła współpraca z firmami z branży FinTech sprawiają, że oferowane przez bank usługi wykraczają poza tradycyjną bankowość, a on sam zwinnie przekształca się w firmę technologiczną z licencją bankową – PKO Bank Przyszłości. Obecnie przygotowuje się do uruchomienia internetowej platformy do sprzedaży samochodów a także migracji swojej architektury IT do chmury.
Od początku epidemii koronawirusa grupa kapitałowa banku zaangażowała się w walkę z Covid-19. Przekazała blisko 23 mln zł. na pomoc dla m.in. służb sanitarnych i medycznych na zakup specjalistycznego sprzętu, testów diagnostycznych i środków ochrony osobistej.
W Rankingu „Najważniejsze firmy dla Polski” wyróżnione zostały firmy o kluczowym znaczeniu dla krajowej gospodarki. Kapituła składająca się z uznanych ekonomistów i analityków rynku oceniając spółki brała pod uwagę nie tylko ich wskaźniki ekonomiczne ale też unikalność produktów, zaawansowanie technologiczne, innowacyjność i rolę, jaką odgrywają w rzeczywistości społecznej. Ważny był również sposób działania firmy podczas epidemii koronawirusa.