PKO Bank Polski zapewni międzynarodową obsługę finansową Grupie Kapitałowej ORLEN

  • PKO Bank Polski wygrał przetarg na przygotowanie i obsługę systemu cash pool na potrzeby      międzynarodowej Grupy Kapitałowej ORLEN.

  • System cashpoolingu wielowalutowego oferowanego GK ORLEN jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce.

  • PKO Bank Polski oferuje kompleksowe narzędzia finansowe klientom korporacyjnym i strategicznym.

  • PKN ORLEN jest największą w regionie spółką oferującą najwyższej jakości paliwa poprzez sieć ponad 2 700 stacji w regionie. 

PKN ORLEN i PKO Bank Polski podpisały umowę na prowadzenie systemu cash pool, którego nadrzędnym celem jest centralizacja płynności finansowej w międzynarodowej GK ORLEN. PKO Bank Polski zapewni w pierwszym kroku centralizację środków spółek z Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii i Szwecji. System cash pool będzie obejmował bieżącą konsolidację dodatnich i ujemnych sald w głównych walutach wykorzystywanych przez GK ORLEN.

W 2016 roku Grupa Kapitałowa ORLEN ogłosiła przetarg na przygotowanie i obsługę systemu międzynarodowego cash pool, obejmującego centralizację środków spółek GK ORLEN z krajów w regionie Europy centralnej. Zaawansowana funkcjonalność rozwiązania i unikatowe wymagania oraz warunki cenowe najlepiej spełnił PKO Bank Polski, który zwyciężył w przetargu. Obecnie trwają prace nad operacyjnym wdrożeniem rozwiązania cash pool.

– W ramach projektu wypracowaliśmy rozwiązanie rzeczywistego cashpoolingu wielowalutowego, które pozwala na zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych w różnych walutach. Jest to pierwsze takie rozwiązanie na polskim rynku. Zawiera ono wiele dostosowanych do wymagań klienta funkcji, pozwalających efektywnie zarządzać płynnością w Grupie Kapitałowej ORLEN i stanowi bardzo istotny element jego zagranicznych operacji – podkreśla Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO Banku Polskiego.

– Sukcesywnie modyfikujemy narzędzia zarzadzania finansami GK ORLEN, korzystając z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku i naszych doświadczeń. Wypracowane rozwiązanie przyczyni się do dalszej poprawy efektywności i wzrostu stopnia centralizacji płynności międzynarodowej GK ORLEN. Jesteśmy usatysfakcjonowani faktem, że nasze ambitne oczekiwania co do tego unikatowego rozwiązania będą w pełni zrealizowane i już wkrótce będą dla nas dostępne – powiedział Jacek Matyjasik, dyrektor wykonawczy ds. zarzadzania finansami w PKN ORLEN.

Szyte na miarę rozwiązania finansowe

Celem wiodącym przy budowaniu rozwiązania była optymalizacja rozumiana jako maksymalna automatyzacja i uproszczenie obsługi dokumentacyjnej i operacyjnej, zapewniających w każdym momencie dostęp do płynności oraz bezpieczeństwo środków GK ORLEN. System cash pool będzie wspierany przez finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne. Interesująca jest także funkcja zarządzania limitami kredytowymi bezpośrednio w bankowości internetowej iPKO biznes oraz z modułu raportowego umożliwiającego indywidualizowanie struktur raportu bezpośrednio przez klienta.

PKO Bank Polski, dzięki swoim zagranicznym oddziałom, umożliwia bieżącą obsługę i koncentrację środków dla trzech krajów: Polski, Niemiec i Czech, a uczestnictwo Banku w europejskiej SEPA (Single Euro Payments Area) poprzez oddział w Niemczech daje możliwość dokonywania przelewów w obszarze EURO w trybie online. System wielowalutowego cashpoolingu jest innowacyjnym rozwiązaniem, stosowanym w Polsce po raz pierwszy. Kompleksowa obsługa wspiera efektywne zarządzanie płynnością GK ORLEN.

PKO Bank Polski partnerem polskich firm

Podpisując tak ważną umowę PKO Bank Polski umacnia pozycję lidera w zakresie usług bankowych dla dużych grup kapitałowych. Bank pomaga znaleźć optymalne rozwiązania  dotyczące bieżącej obsługi finansowej firm. Obecnie obsługuje około 15 tysięcy klientów korporacyjnych i strategicznych. Odpowiada na indywidualne potrzeby nawet tych największych przedsiębiorstw, uwzględniając specyfikę ich branży oraz aktualny etap rozwoju. Bank zapewnia klientom profesjonalne narzędzia, które umożliwiają prowadzenie działalności w najmniej skomplikowany sposób. Analizuje również oczekiwania rynku i dostosowuje bieżącą ofertę produktów, tak aby jak najlepiej sprostać rosnącej konkurencji oraz zaspokoić potrzeby zarówno kredytowe, jak i pozakredytowe.

Podziel się: